Til dig som lærer

Vil du trække DM i Fagene helt ind i dit klasselokale og lade dine elever dyste om 1. pladsen? Eller blot prøve kræfter med de casebaserede opgaver?

Her på siden finder du alle caseopgaverne fra finalen i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022. DM i Fagene omfattede skoleåret 17/18 fagene dansk, matematik, historie og biologi samt en holdopgave med elementer fra alle 4 fag. I skoleåret 18/19 kom engelsk til som femte individuelle fag og indgik også i holdopgaven, som fra 18/19 ikke er opdelt i de forskellige fag, men derimod tværfaglig med elementer fra alle 5 fag.

Opgaverne er lige til at printe ud og bruge i undervisningen. Du finder desuden de tilknyttede bilag samt de bedømmelseskriterier, som dommerne benyttede ved finalen. Disse kriterier kan du bruge, når du som lærer bedømmer opgaverne.

Vær opmærksom på, at eleverne har haft 2 timer til at løse disse opgaver – i modsætning til de 45 min., som de har til de regionale mesterskaber.

God fornøjelse!

Til dig som elev

Drømmer du om at blive danmarksmester i dansk, matematik eller engelsk? Eller tværfagligt med et hold? Vil du gerne udfordres fagligt og prøve kræfter med opgaver, der er baseret på cases fra rigtige virksomheder? Så er DM i Fagene lige noget for dig!

Herunder finder du opgaver, vidensbanker og bedømmelseskriterier, der kan forberede dig på DM i Fagene. Opgaverne er fra finalen i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 så du har 2 timer til at løse dem. Husk at kigge i bilagene, som kan hjælpe dig i opgavebesvarelsen. Bedømmelseskriterierne kan give dig et overblik over, hvad dommerne lægger vægt på i deres bedømmelse.

God fornøjelse!

 

Her kan du prøve kræfter med caseopgaverne fra finalen. Alle opgaverne har en varighed af ca. 120 minutter og er lige til at downloade og udskrive.


Case: Zetland

Zetland er en dansk digital avis med omkring 40.000 betalende medlemmer. Halvdelen af medlemmerne er under 35 år. Zetland udgiver to artikler om dagen, der skal give læseren en dybere indsigt i baggrunden for nyhederne. Zetland skriver blandt andet om politik, klima, kultur, sundhed, psykologi, verden og teknologi.
Udover de to daglige artikler udkommer der hver morgen og eftermiddag et kort nyhedsoverblik.
Alle artikler kommer både på lyd og som tekst.

I denne opgave skal du skrive et bidrag til journalist Nanna Schelde. Hun ønsker at høre om dine erfaringer og holdninger til mobiler og mobilforbrug som ungt menneske. Hun ønsker nye vinkler og syn på sagen. Hun vil meget gerne høre om konkrete, spændende historier fra dit eller dine bekendtes liv. Anderledes løsningsforslag eller tips til noget hun skal undersøge.

Bemærk at artiklen der refereres til findes her: Elever brød ind i skabe om natten for at få deres mobiler tilbage.

Læringsmål

 • Din bidragstekst om unges brug af mobiler er interessant med nye vinkler eller perspektiver på sagen.
 • Det er tydeligt, hvem du skriver til – nemlig journalisten Nanna Schelde, som efterspørger dit input.
 • Din afsenderrolle er tydelig – du skriver som det unge menneske, du er. Det er nemlig som ung, at du kan bidrage med nye, anderledes vinkler på sagen, som den ældre generation ikke kender meget til.
 • Du beskriver mindst en konkret situation fra dit eller dine venners liv med mobiler eller mobilregler, så læsere nærmest føler, de oplever det selv. Skriv til flere sanser. Du skal tænke på, at læseren måske ikke kender meget til unges liv, så de skal have flere detaljer med for at kunne forestille sig det.
 • Du kan bruge skriftsproget funktionelt og sikkert og tilpasset den konkrete skrivesituation.
Caseopgave (Zetland)Bedømmelseskriterier

Case: Salling Group & Fætter BR

Salling Group er en af Danmarks største detailhandelskoncerner med mere end 1500 butikker fordelt på kæderne Føtex, Bilka, Netto, Salling, Wupti og BR. I 2019 opkøbte Salling Group legetøjskæden Fætter BR.

BR-butikker er flere steder forvandlet til legeuniverser. I legeuniverserne er legen omdrejningspunktet. Når børnene træder ind i butikken, skal det hele invitere til leg f.eks. i det magiske hav eller den magiske skov. Børn inviteres til at lege i BR’s nye legeuniverser. Derfor har BR brug for din hjælp til at finde på nogle sjove lege-events, som kan laves med børnene.

Læringsmål

 • Du kan skrive en tekst der er overbevisende, fængende og målrettet det magiske legeunivers
 • Du kan bruge de 6 elementer fra pitch-opskriften
 • Du bruger sproget kreativt
Caseopgave 1 (Salling Group & Fætter BR)Caseopgave 2 (Salling Group & Fætter BR)Bedømmelseskriterier

Case: Arken

ARKEN ligger smukt placeret ud til kysten i Ishøj i den sydlige del af København. Formen på bygningen leder tankerne over på et skib, der bryder frem af bølgerne.

Museet besøges årligt af omkring 350.000 gæster. ARKEN er landets yngste museum med samtidskunst og har en af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst. Kunsten er ofte skiftende og aktuel, og samtidskunstnerne er åbne over for nye metoder, former og materialer. I den indledende runde skulle du arbejde med ARKENs projekt SOFASTYKKER. Dette projekt åbner vi mere i denne opgave.

Læringsmål

 • Du kan fremstille en multimodal tekst, hvor du gør brug af både billeder, lys, ord og farver til at formidle et budskab.
 • Du kan kommunikere, så det er tydeligt, hvem der er modtageren.
 • Du kan bruge beskrivende sprog, når du skriver.
 • Du bygger din tekst op, så du udviser genreforståelse.
 • Du kan formulere dig sprogligt og grammatisk korrekt.
Caseopgave (Arken)BilagBedømmelseskriterier

Case: Dansk Forfatterforening

Dansk Forfatterforening er det faglige fællesskab af forfattere, illustratorer og oversættere. Vi sikrer rettigheder og styrker litteraturens rolle i samfundet. Vi er i disse år bl.a. optaget af, hvorfor mange børn og unge holder op med at læse i 9 til  12 årsalderen, og hvad der skal til for, at børn og unge læser mere af lyst.

Dansk Forfatterforening har blandt sine medlemmer både faglitterære og skønlitterære forfattere. I den følgende opgave skal du prøve kræfter med en skønlitterær genre.

Læringsmål

 • Du kan skrive en fantastisk fortælling.
 • Du kan anvende sproglige virkemidler.
 • Du kan formulere oplevelser og sansninger.
 • Du kan formulere dig sprogligt og grammatisk korrekt.
Case, 1. del (Dansk Forfatterforening)Case, 2. del (Dansk Forfatterforening)Bedømmelseskriterier

* Anslået tidsforbrug er tre timer til 1. del og to timer til 2. del. Finalisterne modtog 1. del to en halv uge inden finalen.


Case: Danmarks Radio

DR er en medievirksomhed, som laver public service. Public service er TV-programmer, radioprogrammer, artikler og blandet webindhold, som giver befolkningen fri adgang til vigtig information og debat om samfundet, dansk kultur og sprog. Det gør DR blandt andet ved at skrive nyhedsartikler,
som bliver udgivet på hjemmesiden www.dr.dk.

Læringsmål

 • Du kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning.
 • Du kan sammenfatte informationer fra flere tekster.
 • Du kan udarbejde en nyhedsartikel.
Caseopgave (Danmarks Radio)BilagBedømmelseskriterier

Case: Salling Group

Salling Group er en af Danmarks største detailhandelskoncerner med mere end 1300 butikker fordelt på kæderne føtex, Bilka, Netto og Salling. De er bevidste om, at de påvirker danskernes hverdag og udviklingen i samfundet, og de arbejder målrettet på at trække samfundet i en bæredygtig retning. De gør meget for at tage både socialt og bæredygtigt ansvar. Derfor har de en række initiativer, der understøtter dette, bl.a. om madspild, dyrevelfærd, håndtering af plastik, energiforbrug og genanvendelse.

Læringsmål

 • Deltageren kan vurdere teksters afsender og målgruppe, skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning og afgøre, hvordan en tekst skal læses.
 • Deltageren har viden om sproglig stil, retoriske virkemidler og positionering.
 • Deltageren udviser sproglig bevidsthed og har viden om sprogets virkning.
Caseopgave (Salling Group)BilagBedømmelseskriterier

Case: Dansk Supermarked

Dansk Supermarked er Danmarks største detailhandelskoncern med mere end 1300 butikker fordelt på kæderne Føtex, Bilka, Netto og Salling. De gør meget for at være en attraktiv og spændende arbejdsplads. Derfor har Dansk Supermarked en traineeuddannelse, som ambitiøse unge kan starte på lige efter folkeskolen.

Her kan de unge uddanne sig inden for drifts- og personaleledelse, allerede imens de tager deres elevuddannelse. Eleverne tager f.eks. to akademifag: ”Det personlige lederskab” og ”Forretningsforståelse i detailhandlen”, allerede imens de er elever. Formålet er at give dem et springbræt, der gør dem i stand til at starte lederkarrieren, lige efter de er færdige med elevuddannelsen.

Læringsmål

 • Eleven kan orientere sig i et større materiale og udtrække væsentlige pointer til en given situation.
 • Eleven kan analysere, vurdere og argumentere ud fra en given opgave.
 • Eleven viser kendskab til brug af digitale teknologier som kommunikationsmulighed.
 • Eleven kan læse og orientere sig i en multimodal tekst (en tekst, der består af flere dele - f.eks. billede, tekst og lyd).
Caseopgave (Dansk Supermarked Group)VidensbankBedømmelseskriterier

Case: Deloitte

Deloitte er det største konsulenthus i verden samt en af verdens største revisionsvirksomheder.
Der er mere end 400.000 ansatte fordelt på over 140 lande. Deloitte er også Danmarks førende revisionsfirma med mere end 3.200 medarbejdere. Deres hovedkontor ligger i København, men de har også kontorer i Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Kolding og Odense.

Deloitte arbejder med at rådgive og hjælpe kunder med revision og rådgivning inden for mange forskellige områder, blandt andet finansiel risikostyring og skat. Deres formål er at sætte et positivt aftryk hos deres kunder, medarbejdere og i det samfund, vi alle er en del af.

Som revisor hos Deloitte arbejder man bl.a. med at opstille og gennemgå kunders regnskaber.
Deloitte modtager en lang række informationer fra deres kunder, som de efterfølgende gennemgår. Vi hjælper dem med at rette eventuelle fejl og rådgiver dem for at undgå disse fejl i fremtiden.

Læringsmål

 • Du kan forklare dine beregninger.
 • Du kan bruge geometri, algebra og funktioner kompetent i opgaverne.
 • Du er i stand til at formulere opgaver for andre.
Caseopgave (Deloitte)Bedømmelseskriterier

Case: Molslinjen

Molslinjen er Danmarks største færgeselskab, med en flåde på 15 skibe fordelt på ni ruter. Selskabet blev startet tilbage i 1966, og siden da er der kommet flere færger og ruter til. Selskabet beskæftiger omkring 1200 medarbejdere fordelt på land og vand.
Molslinjen har taget de første skridt til den grønne omstilling, med indsættelsen af den 100 % elektriske færge ’Grotte’, som sejler mellem Esbjerg og Fanø.

Du skal hjælpe Molslinjen med den grønne omstilling, ved at beslutte hvilken af de to færger M/F FYNSHAV og M/F LOLLAND, der bedst kan betale sig at udskifte med en elfærge. M/F FYNSHAV sejler mellem Als og Fyn, og M/F LOLLAND sejler mellem
Langeland og Lolland.
For at kunne træffe en beslutning, er du nødt til at holde de to færgeruter op mod hinanden. For de to færgeruter, skal du undersøge og udregne brændstofs forbrug, prisen ved køb af en ny færge, hvilken faktor vinden har færgesejladsen og hvor mange køretøjer der sejler med færgerne.

Læringsmål

 • Du kan omskrive mellem måleenheder.
 • Du kan udføre beregninger vedrørende rentevækst.
 • Du kan, på baggrund af dine udregninger, argumentere for dine resultater.
Caseopgave (Molslinjen)Bedømmelseskriterier

Case: Skovby Møbelfabrik

Skovby Møbelfabrik blev grundlagt i 1933. Virksomheden er nu blevet højteknologisk og menneskelige snedkere arbejder side om side med avancerede robotter.

Skovby Møbelfabrik arbejder aktivt med at træffe miljørigtige valg. De oplever, at kunderne begynder at stille større krav til møblernes bæredygtighed og CO2 udledning.

Læringsmål

 • Du kan omskrive mellem måleenheder.
 • Du kan anvende decimaltal og procent.
 • Du kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold.
Caseopgave (Skovby Møbelfabrik)Bedømmelseskriterier

Case: EnergiTjenesten

EnergiTjenesten tilbyder uvildig og skræddersyet rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi. Den er en af de få uvildige instanser på området og er repræsenteret i alle Danmarks regioner med sekretariat i Aarhus.

Deres indsats er rettet mod de mindre energiforbrugere. Først og fremmest tilbyder EnergiTjenesten rådgivning til de danske husholdninger, men deres arbejde rækker også ud til skoler, byggeri, erhverv og kommuner.

Læringsmål

 • Du kan regne med decimaltal, brøker og procenter.
 • Du kan anvende udtryk med variable.
 • Du kan opstille og løse ligninger og ligningssystemer.
Case, 1. del (EnergiTjenesten)Case, 2. del (EnergiTjenesten)Bedømmelseskriterier

* Anslået tidsforbrug er tre timer til 1. del og to timer til 2. del. Finalisterne modtog 1. del to en halv uge inden finalen.


Case: Salling Group

Salling Group er en af Danmarks største detailhandelskoncerner med mere end 1500 butikker fordelt på kæderne føtex, Bilka, Netto, Salling og BR. Desuden ejer de en række store lagre, som samler varer fra leverandørerne og sender dem ud til butikkerne. Et af disse lagre er Nettos Centrallager i Køge, hvorfra
alle Netto-butikker i Danmark modtager deres varer.

Salling Group har på baggrund af et stort ønske fra medarbejdere og butikker arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet samt deres samlede effektivitet. Her spiller maskiner en vigtig rolle grundet deres hastighed
og fleksibilitet. De næste par timer skal du hjælpe både mennesker og maskiner med at klare arbejdet på
lageret.

Læringsmål

 • Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt.
 • Eleven forstår og kan anvende lineære og ikke-lineære funktioner.
 • Eleven kan analysere en matematisk model.
Caseopgave (Salling Group)BilagBedømmelseskriterier

Case: ÅF

ÅF er en ingeniør- og designvirksomhed inden for områderne infrastruktur, energi, industri og digitale løsninger. Samlet set har ÅF mere end 10.000 medarbejdere fordelt på kontorer i over 30 lande. I Danmark beskæftiger ÅF cirka 530 medarbejdere inden for områderne byggeri, arkitektur, industri, infrastruktur og lysdesign. Deres mission er at skabe bæredygtige ingeniør- og designløsninger. Det gør de ved at rådgive effektivt og enkelt ud fra nutidens krav og med et vågent øje til fremtidens udfordringer.

ÅF har ydet komplet ingeniørrådgivning på byggeriet af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX Campus Katrinebjerg, i Aarhus, som er udgangspunktet for denne opgave.

Læringsmål

 • Deltageren kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen samt planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser tilknyttet bl.a. variabel- og trekantsberegning.
 • Deltageren kan ved hjælp af datasæt undersøge sammenhænge i omverdenen.
Caseopgave (ÅF)BilagBedømmelseskriterier

Case: Funday Factory

Funday Factory er et internationalt spilstudie, der er bosat i Aarhus. Funday Factory startede i 2011 og har sidenhen udviklet et stort udvalg af computerspil og
apps for en lang række legetøjsfirmaer og virksomheder.

Funday Factory kan udvikle spil i alle spilgenrer. Denne opgave er baseret på det indledende arbejde i udviklingen af et computerspil i rollespilsgenren. Spillet,
som du vil møde nedenfor, er langt fra færdigudviklet, og derfor kan det fremstå meget simpelt.

I rollespillet, som Funday Factory ønsker at udvikle, skal en kriger møde en række udfordringer. En udfordring kan f.eks. være et monster, som er en karakter i spillet. Spilstudiet har brug for din hjælp til at udregne værdier for de første karakterer i spillet. Dette skal bruges til at designe karaktererne og til at regne ud, hvordan sværhedsgraden i spillet skal være.

Læringsmål

 • Eleven kan opstille algebraiske udtryk med sandsynligheder.
 • Eleven kan beregne og fortolke procentuel vækst.
 • Eleven kan gennemføre en matematisk modellering.
Caseopgave (Funday Factory)VidensbankBedømmelseskriterier

Case: Rigsarkivet

Rigsarkivet er hele Danmarks hukommelse. Vi indsamler og gemmer historiske kilder og data og stiller dem til rådighed for offentligheden på nettet og på vores læsesale. Borgere, forskere og myndigheder bruger Rigsarkivets samlinger til f.eks. at finde oplysninger om sig selv, lave slægtsforskning, finde oplysninger til retslig brug om deres hus eller forske i historiske emner som 2. verdenskrig.

Din historie findes også hos Rigsarkivet, fx i en jordemoderprotokol fra dengang du blev født.

Læringsmål

 • Du har viden om besættelsestiden i Danmark.
 • Du kan beskrive og vurdere tyskerpigernes og deres modstanderes situationer ud fra din viden om Besættelsestiden.
 • Du kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger
Caseopgave (Rigsarkivet)BilagBedømmelseskriterier

Case: Rigsarkivet

Rigsarkivet er hele Danmarks hukommelse. Vi indsamler og gemmer historiske kilder og data og stiller dem til rådighed for offentligheden på nettet og på vores læsesale. Borgere, forskere og myndigheder bruger Rigsarkivets samlinger til f.eks. at finde oplysninger om sig selv, lave slægtsforskning, finde oplysninger til retslig brug om deres hus eller forske i historiske emner som 2. verdenskrig.

Din historie findes også hos Rigsarkivet, fx i en jordemoderprotokol fra dengang du blev født.

Læringsmål

 • Du har viden om centrale historiske begivenheder med betydning for forholdet mellem Danmark og Tyskland.
 • Du kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.
 • Du udviser historisk bevidsthed.
Case, 1. del (Rigsarkivet)Case, 2. del (Rigsarkivet)Bedømmelseskriterier

* Anslået tidsforbrug er tre timer til 1. del og to timer til 2. del. Finalisterne modtog 1. del to en halv uge inden finalen.


Case: Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum. Museet arbejder ikke kun med at bevare vores nationale historie. Museet skal også formidle og skabe debat om nutiden ved at trække tydelige tråde fra fortiden. Nationalmuseet tror på, at historie er en genvej til at forstå det, der sker her og nu. Historien kan bruges til at perspektivere, problematisere og provokere vores opfattelse af aktuelle begivenheder og samfundsrelevante emner.

Læringsmål

 • Du kan bruge historisk viden til at leve dig ind i en historisk situation.
 • Du kan formulere og udarbejde argumenter for og imod en historisk problemstilling med afsæt i
  udvalgte kilder.
 • Du kan perspektivere overvågning i fortiden til overvågning i dag.
Caseopgave (Nationalmuseet)BilagKildematerialeBedømmelseskriterier

Case: Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum. Nationalmuseet skal give alle danskere kendskab til og ejerskab over kulturarven og historien gennem læring, involvering og oplevelser. På Nationalmuseet kan alle komme på en rejse tilbage i historien fra stenalderen og op til i dag.

Læringsmål

 • Deltageren kan forklare sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.
 • Deltageren kan anvende metoder til udarbejdelse af løsningsforslag.
 • Deltageren kan vurdere historiske spors anvendelighed til at analysere historiske problemstillinger
Caseopgave (Nationalmuseet)BilagPlancherBedømmelseskriterier

Case: Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum. Nationalmuseet skal give alle danskere kendskab til og ejerskab af kulturarven og historien gennem læring, involvering og oplevelser. På Nationalmuseet kan alle komme på en rejse tilbage i historien fra stenalderen og op til i dag.
Nationalmuseet har nogle af Danmarkshistoriens mest spektakulære fund og genstande som Egtvedpigen, Kronborgtapeterne og øksen, der halshuggede Struensee.

Læringsmål

 • Eleven kan demonstrere viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.
 • Eleven kan formidle historisk viden til en brugerinvolverende aktivitet.
 • Eleven kan skabe overblik over en genstands betydning for historien, udlede de væsentligste pointer og formulere det på skrift.
Caseopgave (Nationalmuseet)VidensbankBedømmelseskriterier

Case: Kost og Ernæringsforbundet

Kost og Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for ernæringsprofessionelle. Ernæring handler om den mad, vi spiser. Den rigtige mad giver os nemlig livsvigtig energi, og er forudsætningen for, at børn og unge udvikler sig og sikrer, at fx syge hurtigere kan komme sig.

Konkret står ernæringsprofessionelle for at tilberede sunde og velsmagende måltider til børn, unge, ældre og syge i hele samfundet. Andre arbejder med vejledning og hjælper mennesker til at leve og spise sundere, f.eks. hvis man har over- eller undervægt, lever med en sygdom eller har været igennem et sygdomsforløb og skal genoptræne.

Medlemmerne har stor viden om, hvordan en kost skal sammensættes for at sikre den rigtige ernæring til dem, der skal spise den. ”De Officielle Kostråd – godt for sundhed og klima” er et vigtigt arbejdsredskab for mange ernæringsprofessionelle.

Kostrådene er udviklet af Fødevarestyrelsen og udkom for første gang i 1970´erne. Siden da er de blevet opdateret flere gange. I 2021 fik vi igen nye kostråd, og for første gang er hensynet til vores klima tænkt ind i anbefalingerne. Det betyder, at kostrådene ud over at sikre en sund balance i det, vi spiser og drikker, nu også anbefaler mere klimavenlige kostvaner.

Læringsmål

 • Du kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold.
 • Du har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning.
 • Du kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop og kost.
Caseopgave (Kost og Ernæringsforbundet)BilagBedømmelseskriterier

Case: Novozymes

Novozymes er en af verdens førende virksomheder inden for bioinnovation. Novozymes har hovedsæde i Bagsværd og beskæftiger flere end 6000 medarbejdere globalt.

Novozymes forsker i, udvikler og fremstiller bioindustrielle produkter, herunder hovedsageligt enzymer og mikroorganismer til anvendelse i industrien. Novozymes finder enzymer i naturen og optimerer dem til brug i industrien. Her fungerer de som katalysatorer i en række forskellige processer, hvor de kan mindske brugen af både kemikalier og energi. Mikroorganismer har ligeledes egenskaber, der kan bruges til optimering af forskellige processer til gavn for miljøet.

Læringsmål

 • Du kan undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Du kan indsamle og vurdere data fra egne undersøgelser i naturfag.
 • Du har viden om enzymer og deres funktioner.
Case, 1. del (Novozymes)Case, 2. del (Novozymes)Opskrift på caseinagarBedømmelseskriterier

* Finalisterne modtog 1. del to en halv uge inden finalen. Det er et forsøg, hvortil der skal bruges caseinagar. Dette fik forsøgsdeltagerne i første omgang tilsendt, men man kan selv fremstille det ved hjælp af opskriften i dokumentet “Opskrift på caseinagar”. Forsøget tager ca. 1,5 time at forberede, hvorefter man skal vente et halvt døgns tid, inden man har det endelige resultat. Anslået tidsforbrug til del 2 (som kan løses uafhængigt) er to timer.


Case: Randers Regnskov

Randers Regnskov ejer et naturreservat i den ecuadorianske del af Amazonas. Stedet hedder Bigai, og Randers Regnskov har ansat to skovvagter og en lokal koordinator for at holde opsyn med stedet og sørge for, at der ikke er nogen, der går på jagt derinde.

Bigai skal ikke bruges til noget. Der skal ikke dyrkes marker, der skal ikke være jagt eller masser af turister. Meningen med reservatet er ene og alene, at den fantastiske natur skal have plads til at blive ved med at være natur. For det er det vigtigste, man kan give naturen: plads!

Der er mange gode grunde til at passe på regnskovene med deres enorme biodiversitet. Dels kan naturen være nyttig for mennesker, dels kan vi lære noget af at studere naturen, og dels er dyr, planter og svampe bare fantastisk smukke og spændende og giver livet værdi. Så hvorfor går vi ikke mere op i det? Det kan der være mange grunde til, og i de kommende opgaver vil en ecuadorianer og en dansker præsentere dig for nogle af dem. Efter at have læst deres udsagn, er det din opgave at overbevise dem om, at regnskovene er værd at bevare.

Læringsmål

 • Du har viden om stoffer i biologiske kredsløb.
 • Du kan indsamle og vurdere data fra egne undersøgelser i biologi.
 • Du har viden om dyrs morfologiske og fysiologiske tilpasninger.
 • Du kan kommunikere om biologifaglige emner.
Caseopgave (Randers Regnskov)BilagBedømmelseskriterier

Case: Chokolade-Fabrikken

Chokolade-Fabrikken er en forretning og produktion, der fremstiller alt fra hjemmelavet is og kager til flødeboller og chokolader. Forretningen har sit hovedsæde i Skanderborg, og deres produkter sælges i specialbutikker landet over. Chokolade-Fabrikken har stort fokus på godt håndværk, gode råvarer samt begrænset brug af unødige tilsætningsstoffer, såsom kunstige sødemidler, smagsforstærkere og kunstige aromaer. Foruden kvalitet og smag har Chokolade-Fabrikken en transparent produktion og tydelige holdninger i valget af råvarer og leverandører

Læringsmål

 • Deltageren kan sammenholde principper for bæredygtig produktion i forhold til
  fremstilling af fødevarer.
 • Deltageren kan vælge og vurdere modeller til forklaring af fænomener og processer i biologi.
 • Deltageren kan indsamle og vurdere data fra egne undersøgelser i biologi.
 • Deltageren kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug
  af fagbegreber.
Caseopgave (Chokolade-Fabrikken)VideoBilagBedømmelseskriterier

Case: Novozymes

Novozymes er en af verdens førende virksomheder inden for bioinnovation. Novozymes har hovedsæde i Bagsværd, nord for København, og beskæftiger ca. 6400 medarbejdere globalt.

Novozymes forsker i, udvikler og fremstiller bioindustrielle produkter, herunder hovedsageligt enzymer og mikroorganismer til anvendelse i industrien. Enzymer er proteiner, som sætter gang i biokemiske reaktioner i alle levende organismer i naturen.
Novozymes finder enzymer i naturen og optimerer dem til brug i industrien. Her fungerer de som katalysatorer i en række forskellige processer, hvor de kan mindske brugen af både kemikalier og energi. Mikroorganismer har ligeledes naturlige egenskaber, der kan bruges til optimering af forskellige processer til gavn for miljøet.

Novozymes’ løsninger giver bl.a. mulighed for at lave energibesparende og bæredygtige løsninger ved at gøre brug af enzymer i vaskemiddel til f.eks. opvask og tøjvask. I denne opgave skal du lave forsøg med vaskemiddel til tøjvask uden enzymer og vaskemiddel med enzymer og sammenligne resultaterne.

Bæredygtighed er en af Novozymes mærkesager. Anvendelsen af Novozymes’ produkter gjorde, at Novozymes’ kunder verden rundt kunne reducere deres CO2-udledning med ca. 69 mio. tons i 2016 – det svarer til udledningen fra ca. 30.000.000 biler. Novozymes’ ambition er at reducere CO2-udledningen med 100 mio. tons i 2020.

Læringsmål

 • Eleven kan opstille, gennemføre og evaluere forsøg med vaskemiddel med og uden enzymer.
 • Eleven kan forklare begrebet bæredygtighed ud fra forsøg med tøjvask.
 • Eleven kan kommunikere brugen af enzymer i vaskemiddel i en Facebookkampagne.
Caseopgave (Novozymes)VidensbankBedømmelseskriterier

Case: Bilka

The first Bilka store opened back in 1970 in Tilst, just outside Aarhus. Today there are 18 stores throughout Denmark. Bilka’s philosophy is quite simple: quality at a low price, good customer service and skilled employees. Bilka is the only hypermarket in the country, which is why they have the biggest product selection. A hypermarket is a store that combines a grocery store and a department store.
Bilka is part of Salling Group, which is Denmark’s largest retail group with more than 1700 stores in Denmark, Poland, and Germany, made up of Føtex, Bilka, Netto, BR, Salling, Starbucks and Carls Jr. Salling group serve more than 10 million customers per week.

You are the event manager of one of Bilka’s hyper markets. Your task is to organize a festive celebration of a tradition from outside Denmark which is to take place at the store. You will present it to Bilka, the employees responsible for setting it up and the customers. It must be in English, so non-Danish speaking employees and customers can read it.
The aim is to attract a young audience and foreigners visiting or living in Denmark.

Focus areas

 • You can research relevant information for the assignment.
 • You can address different groups of receivers.
 • You can use a precise and fluent English.
Caseopgave (Bilka)Bedømmelseskriterier

Case: Givskud Zoo

Givskud Zoo was founded as a lion park in 1969, but today it is home to many other animals as well. Officially recognized by the Danish State in 1989, it is now a modern zoo with all the duties and obligations that follow. The park’s main objectives are education, the conservation of endangered species, and research – all in a recreational environment that allows visitors to experience the animals in their natural surroundings.

Apart from the zoo, Givskud Zoo also has a nature foundation. The purpose of the foundation is to support nature conservation projects around the world. One of the projects they support is the Limbe Wildlife Centre in Cameroon.

Focus areas

 • You are able to express yourself on video and in writing according to the purpose of communication.
 • You are able to select relevant information from a factual text and present it in English.
 • You are able to write with linguistic precision.
Caseopgave 1 (Givskud Zoo)Caseopgave 2 (Givskud Zoo)Bedømmelseskriterier

Case: EF Education First

EF Education First is a world leading organization specialized in language travels and cultural exchange, offering ten languages in 50 destinations around the world. Every year EF sends students from around the world on a high school exchange year. As an exchange student, you live with a host family, and during the exchange year, you develop your linguistic skills, as well as your personality.

To get students interested in spending a year abroad, EF needs your help! They need your help to prepare young students for a year as an exchange student.

Focus areas

 • You can make a coherent presentation based on different sources of information.
 • You can communicate about cultural differences.
 • You can use a reasonably precise and nuanced vocabulary.
Caseopgave (EF Education First)BilagBedømmelseskriterier

Case: Salling Group

Salling Group is the biggest retailer in Denmark. In total, they have more than 1300 stores divided between the supermarket chain føtex, the hypermarket Bilka and the discounter Netto. The Netto stores are located in both Denmark, Germany and Poland.

For these stores to work, Salling Group must provide all of them with products, and for that they need suppliers. In the autumn, you helped Salling Group respond to a potential supplier of plastic bags. This time, the roles are reversed.

Focus areas

 • You can make a coherent presentation based on different sources of information.
 • You can use a reasonably precise and nuanced vocabulary.
 • You can take on the role of a company employee and present your company in a favourable manner according to purpose.
Case, 1. del (Salling Group)Case, del 2.1 (Salling Group)Case, del 2.2 (Salling Group)Bedømmelseskriterier

* Anslået tidsforbrug er tre timer til 1. del og to timer til 2. del. Finalisterne modtog 1. del to en halv uge inden finalen.


Case: Dansk Video Tekst

Dansk Video Tekst (DVT) is the oldest subtitling company in Denmark. Since 1981 DVT has translated and subtitled thousands of films and TV series.

Subtitling is a difficult and demanding discipline. When translating from one language to another, the subtitler must take both cultural and linguistic diversities into consideration. In collaboration with other Danish subtitling companies, Dansk Video Tekst has agreed on a set of guidelines for subtitling. You can read the full set of guidelines on undertekstning.dk/english.

Focus areas

 • You can express yourself orally according to the purpose.
 • You have knowledge about cultural and linguistic diversities and can translate from spoken Danish
  to written English.
 • You can use your knowledge about grammar and spelling to identify and correct errors in written language.
Caseopgave (Dansk Video Tekst)BilagBedømmelseskriterier

Case: EF Education First

EF Education First is a world leading organization specialized in language travels and cultural exchange, offering nine languages in 50 destinations around the world.

On a continuing basis, EF Education First is developing and rethinking their catalogue of language travels to young language enthusiasts. They offer theme camps, where youngsters can explore languages alongside fellow peers, who share their interests. Now they wish to expand with more theme camps and they need your help.

Focus areas

 • The participant can express herself/himself correctly in writing, using a reasonably precise and varied vocabulary that is appropriate for the purpose and the receiver.
 • The participant has knowledge about simple argumentative means in English.
 • The participant has knowledge about cultural differences and is able to navigate between these differences in an appropriate manner.
Caseopgave (EF Education First)BilagBedømmelseskriterier

Case: Universe Science Park

Universe Science Park ligger i Nordborg på Als i Sønderjylland. Parken er en naturvidenskabelig oplevelsespark, hvor gæsterne tester og udforsker det naturvidenskabelige felt med deres egen krop og sanser. Parken får besøg af mange skoleklasser både før og efter sommerferien, og har i løbet af sommeren omkring 140.000 gæster.
Ugentligt besøger skoleelever parken, hvor de starter med at modtage et undervisningsforløb.
Det kan fx være forløbet raketbygger hvor eleverne skal bygge raketter og se hvor langt de kan flyve.

Universe vil gerne kunne tilbyde nogle flere undervisningsforløb, derfor har de brug for din hjælp til at lave et forløb hvor der indgår et spændende forsøg.

Læringsmål

 • Du kan formidle viden med et naturfagligt indhold.
 • Du kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
 • Du kan designe og udføre et forsøg og forklare hvad der sker i forsøget.
Caseopgave (Universe Science Park)Forsøg 1Forsøg 2Bedømmelseskriterier

Case: Dansk Metal

Dansk Metal er en fagforening, der organiserer medarbejdere inden for en lang række brancher. Medlemmerne beskæftiger sig med så forskellige ting som smykkefremstilling, industri, IT og luftfart.

Hos SGM udvikler og producerer de LED-baserede lamper som bruges på verdens største scener af kunstnere såsom The Weeknd, Beyoncé og Billie Eilish. I særlige udgaver kan lamperne også bruges til at skabe dynamisk belysning på bygninger og broer eller skabe effekter i Disneys forlystelsesparker. Siden 2009 har SGM været blandt de førende på markedet inden for udviklingen af LED-.lamper og har i dag hovedsæde i Aarhus.

SGM Lights vil gerne have din hjælp til at teste lysopsætninger, inden de bygger de endelige produkter til kunderne.

Læringsmål

 • Du kan vurdere ændringer og energikvaliteten i et elektrisk kredsløb.
 • Du kan med enkle modeller visualisere og beskrive elektriske kredsløb.
 • Du kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring.
Caseopgave (Dansk Metal)BilagMaterialelisteBedømmelseskriterier

Case: Universe Science Park

Universe Science Park er en naturvidenskabelig oplevelsespark i Nordborg på Als, hvor børn og voksne leger sig til mere interesse for videnskab og teknologi. Oplevelsesparken er fyldt med oplevelser der fascinerer, involverer og underholder inden for temaerne: Science, Technology, Engineering og Math (STEM). Parken har årligt over 140.000 gæster, hvoraf de ca. 10 procent er skolebesøg.

De fleste udenlandske gæster i Universe kommer fra Tyskland. Disse gæster sætter stor pris på, at de ansatte i Universe kan hjælpe dem på tysk. Hvert år har Universe brug for nye sæsonmedarbejdere. Sæsonmedarbejderne varetager flere forskellige arbejdsopgaver. De står i madboderne, hjælper gæster, bemander aktiviteter samt afholder events og skolebesøg.

Læringsmål

 • Du kan gøre dig forståelig på tysk.
 • Du kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne.
 • Du kan skrive i et enkelt sprog, hvor der tages hensyn til situation, afsender og modtager.
Caseopgave (Universe Science Park)BilagBedømmelseskriterier

Case: Cirkus Summarum

Hvert år bliver Cirkus Summarum arrangeret af Muskelsvindfonden. Muskelsvindfonden står også for at afvikle endagsmusikfestivalen Grøn Koncert rundt om i landet hver sommer.
Muskelsvindfonden er en patientforening for personer med muskelsvind.

Cirkus Summarum er en cirkusforestilling med de kendte karakterer fra DR Ramasjang.
Siden cirkusset startede i 2009, har nogle af karaktererne været Bruno, Bamse, Rosa, Oda Omvendt, Motor Mille, Hr. Skæg, Onkel Reje og mange flere. Hvert år bliver forestillingen vist på Tangkrogen i Aarhus og Harrestrup Ådal i Ballerup.

Henover sommeren kommer der 90.000 besøgende for at se forestillingen og opleve stemningen på den store forplads. På forpladsen kan man lege og opleve rigtig mange forskellige ting.

De besøgene er børn og voksne. Nogle har muskelsvind og kommer i kørestole sammen med deres familier. Andre vil gerne støtte sagen og have en sjov cirkusoplevelse. Forpladsens aktiviteter bruges oftest af børn, også dem i kørestol.

Jeres opgave er at finde på en ny aktivitet til forpladsen, som også kan bruges af kørestolsbrugere, eller justere en nuværende aktivitet, så den er bedre tilpasset en kørestolsbruger.

Aktiviteten skal beskrives rent praktisk. Det skal overvejes og beskrives, hvordan den kan opleves af en kørestolsbruger. I må gerne tegne eller bygge en model af jeres aktivitet og sætte et billede ind i besvarelsen.

Læringsmål

 • I kan forklare jer til relevante modtagere.
 • I kan kombinere fortælling, fantasi og praktiske hensyn.
 • I kan vise forståelse for børn med handicap.
Caseopgave (Cirkus Summarum)Bedømmelseskriterier

Case: Northside

Den første NorthSide festival blev afholdt tilbage i 2010 i Aarhus. Festivalen afvikles i dag over 3 dage og har omkring 35.000-40.000 daglige gæster. Blandt de mange artister der har været gennem tiden, kan nævnes MØ, The National, The Streets, Mark Ronson, Frank Ocean og The Minds of 99. Allerede tilbage i 2010 havde festivalen en målsætning om at være Danmarks grønneste kulturbegivenhed.

Før, under og efter festivalen er der et stort hold af frivillige, der hjælper med alt fra at bygge scener til opsætningen af hegn, barer og madboder. Når pladsen er pakket sammen, begynder NorthSide at finde ud af, hvad der kan gøres bedre til næste års festival. Hvad fungerede og hvad har behov for nytænkning. I skal hjælpe NorthSide med nogle nye og bæredygtige løsninger, til årets festival i 2023.

Læringsmål

 • I kan samarbejde om at løse en tværfaglig opgave.
 • I kan udtænke et bud på en løsning til et konkret problem.
 • I kan kommunikere jeres viden på fornuftig vis.
Caseopgave (Northside)Bedømmelseskriterier

Case: Salling Group

Salling Group er en af Danmarks største detailhandelskoncerner med mere end 1500 butikker fordelt på kæderne føtex, Bilka, Netto, Salling og BR. Hos Salling Group er der over 50.000 medarbejdere med mange forskellige uddannelser.

Ud over Nettos eget private label Premieur, SPIR og ØGO forhandler de også mange andre producenters produkter. Netto vil gerne promovere deres egne økologiske mærker højest. For at kunderne skal købe Nettos private label, kræver det, at varerne er placeret på den helt rigtige hylde.

I denne opgave skal I hjælpe Netto med at indrette deres hylder, da varernes placering har stor betydning for, om kunderne ligger mærke til varen. Tænk jer godt om, for ikke alle pladser sælger lige godt.

Læringsmål

 • I kan skrive en målrettet tekst.
 • I kan samarbejde om at løse en opgave.
 • I har viden om branding, argumentation og virkemidler.
Caseopgave (Salling Group)BilagBedømmelseskriterier

Case: Escape Room by Midgaard Event

Et escape room er et eventyrspil, hvor deltagerne skal løse en række gåder og udfordringer på tid ved hjælp af ledetråde, opfindsomhed og teamwork. Escape Room by Midgaard Event er den største lokation i Europa og åbnede i København i 2016.

Ifølge Midgaard Event er et godt spil en kombination af et spændende tema og scenografi, sjove gåder, og at alle på et hold kan medvirke i løsningen.

Læringsmål

 • I kan samarbejde om at løse en opgave.
 • I kan formulere opgaver, som kan anvendes i et escape room.
 • I kan udtrykke jer skriftligt tilpasset situation, formål og modtager.
Case, 1. del (Escape Room by Midgaard Event)Case, 2. del (Escape Room by Midgaard Event)Plantegning til 2. del

* Anslået tidsforbrug er tre timer til 1. del og to timer til 2. del. Finalisterne modtog 1. del to en halv uge inden finalen.


Case: Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer arbejder for at udbrede den viden og de teknologier, der gør det danske landbrug så klimaeffektivt. På den måde kan det også komme andre lande til gavn og mindske den globale klimabelastning.

Læringsmål

 • I kan vælge blandt flere muligheder og begrunde jeres valg.
 • I kan forklare sammenhænge mellem udfordringer og løsninger.
 • I kan forholde jer kildekritisk til den information, I anvender i opgaven.
Caseopgave (Landbrug & Fødevarer)BilagBedømmelseskriterier

Case: Roskilde Festival

Roskilde Festival kan med sine 130.000 festivalgæster beskrives som Danmarks 4. største by, med alt hvad det kræver af veje, sundhedsvæsen, affaldshåndtering, handel, fødevarer, kulturliv, beboelse m.m.

I 2016 udarbejdede Roskilde Festival en bæredygtighedsstrategi for 2016-2019. Det betyder, at festivalen gennemfører forskellige bæredygtighedsprojekter med to underkategorier: Et miljømæssigt og et socialt. Det er det miljømæssige aspekt, vi i denne opgave skal dykke ned i. Det omhandler affaldssortering, bevidst forbrug, pant, oprydning, plastik m.m.

Læringsmål

 • Deltageren kan forstå hovedindhold og centrale synspunkter i tekster på engelsk.
 • Deltageren kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster og sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver og aktuelle problemstillinger.
 • Deltageren kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
 • Deltageren kan forklare miljøproblemstillinger og sammenhænge mellem nutidsforståelser og fremtidsforventninger samt diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag ift. miljøproblemstillinger.
 • Deltageren kan forklare grafer og sætte dem i sammenhæng med aktuelle problemstillinger.
Caseopgave (Roskilde Festival)BilagBedømmelseskriterier

Case: Novozymes

Novozymes er en af verdens førende virksomheder inden for bioinnovation. Novozymes har hovedsæde i Bagsværd, nord for København, og beskæftiger ca. 6400 medarbejdere globalt. Novozymes forsker i, udvikler og fremstiller enzymer og mikroorganismer til anvendelse i industrien.

Ved Novozymes’ afdeling Animal Health & Nutrition produceres bl.a. enzymer til dyrefoder.
Enzymerne kan hjælpe produktionsdyr, som grise og kyllinger, med at optage foderet nemmere og mere effektivt. Når dyrene har nemmere ved at optage foderet, skal landmanden bruge mindre foder, og der udledes færre næringsstoffer til miljøet.
Landmanden sparer dermed også penge og tid.
I den kommende opgave skal I bruge jeres evner til undersøge, modellere, perspektivere og kommunikere.

Læringsmål

 • I kan arbejde ud fra en undersøgende og naturvidenskabelig metode.
 • I har viden om enzymers anvendelse i dyrefoder.
 • I kan, på baggrund af jeres undersøgelser, udfærdige en konklusion.
Caseopgave (Novozymes)Bedømmelseskriterier

Case: Novozymes

Novozymes er en af verdens førende virksomheder inden for bioinnovation. Novozymes har hovedsæde i Lyngby og beskæftiger flere end 6000 medarbejdere globalt. Novozymes forsker i, udvikler og fremstiller bioindustrielle produkter, herunder hovedsageligt enzymer og mikroorganismer til anvendelse i industrien. Novozymes finder enzymer i naturen og optimerer dem til brug i industrien. Her fungerer de som katalysatorer i en række forskellige processer, hvor de kan mindske brugen af både kemikalier og energi. Mikroorganismer har ligeledes egenskaber, der kan bruges til optimering af forskellige processer til gavn for miljøet.

I dag skal I hjælpe Novozymes’ bagere med at undersøge effekten af forskellige enzymer på dej og brød. Formålet er at finde ud af, hvordan industribagere kan drage nytte af enzymerne, når de fx bager det brød, I kan købe i supermarkedet.

Læringsmål

 • I kan undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • I kan beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi.
 • I har viden om enzymer og deres funktioner.
Caseopgave (Novozymes)Bedømmelseskriterier

Læs mere om undervisningsmaterialet

Hvis du har spørgsmål til opgaverne, er du velkommen til at kontakte:

Kontakt os