Vi har opgaver til syv fag og to holdopgaver
  1. Dansk
  2. Matematik
  3. Engelsk
  4. Historie
  5. Biologi
  6. Tysk
  7. Fysik/Kemi
  8. Tværfaglig
  9. Naturvidenskabelig

Til alle opgaver medfølger kriterier til bedømmelse.

Opgaver 120 min.Opgaver 45 min.Træningssæt

Caseopgaverne fra tidligere års DM i Fagene ligger frit tilgængelige her på siden. De kan bruges i den almindelige undervisning og egner sig både til individuelt arbejde og gruppearbejde i 7., 8. og 9. klasse. Opgaverne kan også bruges til at få en fornemmelse af opgavernes omfang og opbygning, inden en elev deltager i DM i Fagene.

Vi har caseopgaver af forskelligt omfang. Opgaverne fra vores indledende runde varer 45 minutter, mens opgaverne fra finalen tager 120 minutter.

Rigtige virksomheders udfordringer

Alle caseopgaverne er udarbejdet i tæt samarbejde med den virksomhed, som er case. De er derfor meget virkelighedsnære og giver eleverne et indblik i, hvordan deres faglige viden kan bruges i praksis.

Vi bestræber os på at gøre opgaverne så motiverende for eleverne som muligt. Derfor lader vi også udskolingselever teste dem og komme med ændringsforslag, inden opgaverne indgår i konkurrencen. Desuden har vi relevante faglige organisationer med som samarbejdspartnere for at sikre det faglige niveau.