Vi har opgaver til fem fag
  1. Dansk
  2. Matematik
  3. Engelsk
  4. Historie
  5. Biologi
  6. Tværfaglig

Til alle opgaver medfølger kriterier til bedømmelse.

Opgaver 120 min.Opgaver 45 min.

Caseopgaverne fra tidligere års DM i Fagene ligger frit tilgængelige her på siden. De kan bruges i den almindelige undervisning og egner sig både til individuelt arbejde og gruppearbejde i 8. og 9. klasse. Opgaverne kan også bruges til at få en fornemmelse af opgavernes omfang og opbygning, inden en elev deltager i DM i Fagene.

Vi har caseopgaver af forskelligt omfang. Opgaverne fra vores indledende runde varer 45 minutter, mens opgaverne fra landsmesterskaberne tager 120 minutter.

Rigtige virksomheders udfordringer

Alle caseopgaverne er udarbejdet i tæt samarbejde med den virksomhed, som er case. De er derfor meget virkelighedsnære og giver eleverne et indblik i, hvordan deres faglige viden kan bruges i praksis.

Vi bestræber os på at gøre opgaverne så motiverende for eleverne som muligt. Derfor lader vi også udskolingselever teste dem og komme med ændringsforslag, inden opgaverne indgår i konkurrencen. Desuden har vi relevante faglige organisationer med som samarbejdspartnere for at sikre det faglige niveau.