Her kan du prøve kræfter med caseopgaverne fra den indledende runde – alle opgaverne har en varighed af ca. 45 minutter. Opgaverne er lige til at downloade og udskrive.


Case: Zetland

Zetland er en dansk digital avis med omkring 40.000 betalende medlemmer. Halvdelen af medlemmerne er under 35 år. Zetland udgiver to artikler om dagen, der skal give læseren en dybere indsigt i baggrunden for nyhederne. Zetland skriver blandt andet om politik, klima, kultur, sundhed, psykologi, verden og teknologi.
Udover de to daglige artikler udkommer der hver morgen og eftermiddag et kort nyhedsoverblik.
Alle artikler kommer både på lyd og som tekst.

I denne opgave skal du skrive dit bidrag til Zetlands bidragsspor, hvor du reflekterer over dit eget nyhedsforbrug. Tænk fx på de nyheder, du har set den sidste uge, når du skriver dit bidrag. Du skal give konkrete eksempler fra dit eget liv, så det bliver tydeligt for chefredaktøren, hvordan nyheder påvirker netop dig og dit liv. Din bidragstekst kan tage udgangspunkt i nogle af nedenstående spørgsmål, hvis de giver mening for dig.

Se Lea fra Zetland fortælle om opgaven her: https://vimeo.com/867820029?share=copy

Læringsmål

 • Du kan beskrive dit nyhedsforbrug levende og detaljeret med konkrete eksempler, så chefredaktøren på Zetland får et billede af et ungt menneskes nyhedsforbrug med nyheder.
 • Du kan reflektere over, hvorfor dit nyhedsforbrug er, som det er.
 • Du kan formidle interessante idéer til, hvad chefredaktøren kan gøre for at nå bedre ud til unge som dig.
 • Det er tydeligt i teksten, at du forstår den kommunikationssituation, du er sat i – nemlig at du som ungt menneske skriver til chefredaktøren på nyhedsmediet Zetland.
Caseopgave (Zetland)Bedømmelseskriterier

Case: Salling Group & Fætter BR

Salling Group er en af Danmarks største detailhandelskoncerner med mere end 1500 butikker fordelt på kæderne føtex, Bilka, Netto, Salling, Wupti og BR. I 2019 opkøbte Salling Group legetøjskæden Fætter BR.
Siden overtagelsen er 29 BR-butikker genåbnet rundt i landet og flere er forvandlet til legeuniverser. Fælles for dem alle er, at legen er selve omdrejningspunktet. Når børnene træder ind i butikken, skal hele butikken invitere til leg, fx i det magiske hav eller den magiske skov der er placeret midt i butikken.

I denne opgave skal du skrive et reklamerende opslag til BR’s Facebook-side. I opslaget skal du fortæller om, hvad gæsterne kan opleve i den butik, du vælger at skrive om. Du skal skrive i et legende og inspirerende sprog. Målgruppen for opslaget er forældre med børn i 6-9-årsalderen, som gerne vil give deres børn gode og fantasifulde legeoplevelser.

Se Kirstine fra BR fortælle om opgaven her: https://vimeo.com/743577496?share=copy

Læringsmål

 • Du kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst.
 • Du kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.
 • Du kan reflekteret indleve dig i tekstens univers som grundlag for fortolkning.
Caseopgave (Salling Group & Fætter BR)Bedømmelseskriterier

Case: Arken

ARKEN Museum for Moderne Kunst er et af Danmarks yngste kunstmuseer og har en af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst. Samlingen indeholder flere end 400 værker, men der er ikke plads til at udstille dem alle hele tiden. Derfor skifter det, hvilke kunstværker der kan opleves på museet, og hvordan de bliver udstillet.

På ARKEN har medarbejderne i et stykke tid drømt om et lille udstillingsprojekt, som involverer museumsgæsternes tanker på en særlig måde. Arbejdstitlen på projektet er SOFASTYKKER.

Læringsmål

 • Du kan fortolke et kunstværk.
 • Du har viden om kunstneriske virkemidler.
 • Du kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.
Caseopgave (Arken)BilagBedømmelseskriterier

Case: Dansk Forfatterforening

Dansk Forfatterforening er det faglige fællesskab af forfattere, illustratorer og oversættere. Vi sikrer rettigheder og styrker litteraturens rolle i samfundet. Vi er i disse år bl.a. optaget af, hvorfor mange børn og unge holder op med at læse i 9 til 12- årsalderen, og hvad der skal til for, at børn og unge læser mere af lyst.

Dansk Forfatterforening har blandt sine medlemmer både faglitterære og skønlitterære forfattere. I de følgende opgaver skal du prøve kræfter med begge genrer.

Læringsmål

 • Du kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.
 • Du kan udarbejde en personkarakteristik og anvende den til tekstproduktion.
Introduktion (Dansk Forfatterforening)Caseopgave (Dansk Forfatterforening)Bedømmelseskriterier

Case: Danmarks Radio

DR er en medievirksomhed, som laver public service. Public service er TV-programmer, radioprogrammer, artikler og blandet webindhold, som giver befolkningen fri adgang til vigtig information og debat om samfundet, dansk kultur og sprog. Det gør DR blandt andet ved at skrive nyhedsartikler, som bliver udgivet på hjemmesiden www.dr.dk.

Læringsmål

 • Du har viden om metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster.
 • Du kan vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst.
 • Du har viden om afsenderforhold, målgruppe og genrer på internettet.
Caseopgave (Danmarks Radio)Bedømmelseskriterier

Case: Salling Group

Salling Group er Danmarks største detailhandelskoncern med mere end 1.300 butikker fordelt på kæderne føtex, Bilka, Netto og Salling. Salling Group står over for en større relancering af deres Netto-butikker. En stor del af deres strategi er med fokus på at udbrede kendskabet til private labels. I Netto forhandles ØGO, som er et af Salling Groups private labels.

Læringsmål

 • Eleven kan vurdere målgruppe og selvstændigt formulere en afgrænset opgave.
 • Eleven kan overskue forskellige tekstelementers informationer og udlede det relevante for problemstillingen.
Caseopgave (Salling Group)Bedømmelseskriterier

Case: Deloitte

Deloitte er det største konsulenthus i verden samt en af verdens største revisionsvirksomheder.
Der er mere end 400.000 ansatte fordelt på over 140 lande. Deloitte er også Danmarks førende revisionsfirma med mere end 3.200 medarbejdere. Deres hovedkontor ligger i København, men de har også kontorer i Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Kolding og Odense.

Deloitte arbejder med at rådgive og hjælpe kunder med revision og rådgivning inden for mange forskellige områder, blandt andet finansiel risikostyring og skat. Deres formål er at sætte et positivt aftryk hos deres kunder, medarbejdere og i det samfund, vi alle er en del af.

En revisor har en meget vigtig samfundsopgave og kaldes for ”offentlighedens tillidsrepræsentant”.
De skal sikre og kontrollere, at virksomheders regnskaber indeholder alle de oplysninger, loven kræver. Derfor er revisorens arbejde og rådgivning meget vigtigt for virksomheden, så der ikke sker fejl.

Se Amalie fra Deloitte fortælle om opgaven her: https://vimeo.com/867819862?share=copy

Læringsmål

 • Du kan udregne moms.
 • Du kan anvende simple regnestrategier.
 • Du kan udføre beregninger vedrørende stigende og faldende priser.
Caseopgave (Deloitte)Bedømmelseskriterier

Case: Molslinjen

Molslinjen er Danmarks største færgeselskab, der kun sejler inden for landets grænser.
Selskabet blev startet tilbage i 1966, og siden da er der kommet flere færger og ruter til. Selskabet beskæftiger omkring 1200 medarbejdere fordelt på land og vand. Molslinjen har taget de første skridt til den grønne omstilling, med indsættelsen af den 100 % elektriske færge ’Grotte’, som sejler mellem Esbjerg og Fanø.

I sommeren 2019 blev Molslinjens nye færge ’Express’ 4 taget i brug på ruten mellem Aarhus og Sjællands Odde. Den er 109 meter lang og kan have 1100 passagerer ombord. I denne opgave skal du undersøge, hvilken kraft færgen skal sejle med og dens brændstofforbrug, som er vigtigt i forhold til den grønne omstilling.

Se Jesper fra Molslinjen fortælle om opgaven her: https://vimeo.com/743479320?share=copy

Læringsmål

 • Du kan anvende procentregning.
 • Du kan anvende problembehandlingsstrategier.
 • Du kan på baggrund af dine udregninger argumentere for dine resultater.
Caseopgave (Molslinjen)Bedømmelseskriterier

Case: Skovby Møbelfabrik

Skovby Møbelfabrik blev grundlagt i 1933. Siden da er der sket meget. Virksomheden er blevet højteknologisk, og menneskelige snedkere arbejder nu side om side med avancerede robotter. Den er også blevet international og har kunder i så forskellige lande som USA, Finland og Japan. Men al møbelproduktionen foregår stadig i Østjylland.

På fabrikken arbejder man med mange materialer, men det vigtigste er træ. Det er en kostbar ressource, så hos Skovby Møbelfabrik går intet til spilde. Det der ikke kan sælges, afbrændes, og bruges på den måde til at opvarme fabrikken.

Men det kan bedre betale sig at lave møbler af overskudstræ end at brænde det af…
og det skal du hjælpe med!

Læringsmål

 • Du kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser.
 • Du kan undersøge en todimensionel gengivelse af et hus.
 • Du kan kommunikere skriftligt om matematik med faglig præcision.
Caseopgave (Skovby Møllefabrik)Bedømmelseskriterier

Case: EnergiTjenesten

Energitjenesten tilbyder skræddersyet rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi. Den er en af de få uafhængige instanser på området og er repræsenteret i alle Danmarks regioner med sekretariat i Aarhus.

Deres indsats er rettet mod de mindre energiforbrugere. Først og fremmest tilbyder Energitjenesten rådgivning til de danske husholdninger, men deres arbejde rækker også ud til skoler, byggeri, erhverv og kommuner.

Læringsmål

 • Du kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser.
 • Du kan undersøge en todimensionel gengivelse af et hus.
 • Du kan kommunikere skriftligt om matematik med faglig præcision.
Introduktion (EnergiTjenesten)Caseopgave (EnergiTjenesten)Bilag 1: IsoleringBilag 2: Plantegning af sommerhusBedømmelseskriterier

Case: Salling Group

Salling Group er en af Danmarks største detailhandelskoncerner med mere end 1500 butikker fordelt på kæderne føtex, Bilka, Netto, Salling og BR. De er bevidste om, at de påvirker danskernes hverdag og udviklingen i samfundet, og de arbejder målrettet på at trække samfundet i en bæredygtig retning. Transport af varer udgør en betydelig påvirkning af miljøet, og dette arbejder Salling Group på at reducere. Dette gøres bl.a. ved at optimere brugen af genanvendelige materialer til transport og pakning, optimere forhold for transport af fødevarer og mindske spild af fødevarer under pakning og transport.

Læringsmål

 • Du kan gennemføre modelleringsprocesser.
 • Du kan opstille og løse enkle ligninger.
Caseopgave (Salling Group)Bedømmelseskriterier

Case: ÅF

ÅF er en ingeniør- og designvirksomhed inden for områderne infrastruktur, energi, industri og digitale løsninger. Samlet set har ÅF mere end 10.000 medarbejdere fordelt på kontorer i over 30 lande. I Danmark beskæftiger ÅF cirka 530 medarbejdere inden for områderne byggeri, arkitektur, industri, infrastruktur og lysdesign. Deres mission er at skabe bæredygtige ingeniør- og designløsninger. Det gør de ved at rådgive effektivt og enkelt ud fra nutidens krav og med et vågent øje til fremtidens udfordringer.

Læringsmål

 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser.
Caseopgave (ÅF)Bedømmelseskriterier

Case: Rigsarkivet

Rigsarkivet er hele Danmarks hukommelse. De indsamler og gemmer historiske kilder og data og stiller dem til rådighed for offentligheden på nettet og på deres læsesale. Borgere, forskere og myndigheder bruger Rigsarkivets samlinger til f.eks. at finde oplysninger om sig selv, lave slægtsforskning, finde oplysninger til retslig brug om deres hus eller forske i historiske emner som 2. verdenskrig.

Læringsmål

 • Du kan anvende historiske kilder til at formulere argumenter for en historisk problemstilling.
 • Du kan bruge historisk viden til at leve dig ind i en historisk situation.
Caseopgave (Rigsarkivet)BilagBedømmelseskriterier

Case: Rigsarkivet

Rigsarkivet er hele Danmarks hukommelse. Vi indsamler og gemmer historiske kilder og data og stiller dem til rådighed for offentligheden på nettet og på vores læsesale. Borgere, forskere og myndigheder bruger Rigsarkivets samlinger til f.eks. at finde oplysninger om sig selv, lave slægtsforskning, finde oplysninger til retslig brug om deres hus eller forske i historiske emner som 2. verdenskrig.

Din historie findes også hos Rigsarkivet, fx i en jordemoderprotokol fra dengang du blev født.

En del af Rigsarkivets dokumenter fortæller historien om de begivenheder, der førte til, at Sønderjylland blev  genforenet med Danmark – samt folks oplevelse af begivenhederne. Nogle af dem skal du arbejde med i denne opgave.

Læringsmål

 • Du kan anvende historiske kilder til at formulere argumenter for en historisk problemstilling.
 • Du kan bruge historisk viden til at leve dig ind i en historisk situation.
 • Du kan formulere og udarbejde argumenter for en historisk problemstilling med afsæt i udvalgte kilder.
Introduktion (Rigsarkivet)Caseopgave (Rigsarkivet)Bilag 1: PersongalleriBilag 2: ReferatBedømmelseskriterier

Case: Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum. Museet formidler historien og ønsker at give alle danskere kendskab til og ejerskab for kulturarv og historien gennem læring, involvering og oplevelser. I anledning af 30-året for Berlinmurens fald åbner Nationalmuseet en stor Tysklandsudstilling, som gæster kan besøge fra d. 8. november 2019 til d. 2. marts 2020.

Da 2. Verdenskrig sluttede i 1945, blev Tyskland delt i to forskellige lande, Vesttyskland og Østtyskland. Den gamle hovedstad Berlin blev også delt, så Vesttyskland fik Vestberlin, selvom hele Berlin lå midt inde i Østtyskland.

I 1961 blev Berlinmuren bygget rundt om Vestberlin, og den blev et symbol på adskillelsen af Øst- og Vesttyskland. Det betød, at opførelsen af Berlinmuren var med til at lukke østtyskerne inde i deres egen stat. I de næste 28 år frem til 1989 var det nærmest umuligt at rejse fra Østtyskland til Vesttyskland. Det betød, at familiemedlemmer og venner var adskilt, og breve blev derfor det centrale kommunikationsmiddel. Dog blev brevene censureret af den østtyske stat, så man kunne ikke skrive alt. I Østtyskland styrede kommunisterne landet med hård hånd gennem overvågning og undertrykkelse af dem, som ikke var enige med styret. Den økonomiske udvikling gik i stå i løbet af 1970’erne, og det blev mere og mere tydeligt, at man var fattigere i Østtyskland end i Vesttyskland

Læringsmål

 • Du kan beskrive ændringer i livsgrundlag og gøre brug af historiske kilder.
 • Du kan bruge historisk viden til at leve dig ind i en historisk situation.
Caseopgave (Nationalmuseet)Bedømmelseskriterier

Case: Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum. Museet formidler historien og ønsker at give alle danskere kendskab til og ejerskab for kulturarven og historien gennem læring, involvering og oplevelser. Museet forsøger samtidig at løse fortidens mysterier. Når der fremkommer nye, spændende fund fra fortiden, er dette brikker til det store puslespil, som forskerne lægger, når de skal forstå, hvad der er sket i historien. Nogle gange kan disse nye fund betyde, at historien skal skrives om …

Læringsmål

 • Eleven kan formulere og udarbejde argumenter for og imod en historisk problemstilling med afsæt i udvalgte kilder.
 • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold ud fra historiske scenarier
Caseopgave (Nationalmuseet)Bedømmelseskriterier

Case: Kost og Ernæringsforbundet

Kost og Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for ernærings professionelle. De arbejder f.eks. med at lave mad til børn i daginstitutioner, på skoler, efterskoler, plejehjem og hospitaler. De vejleder mennesker, der gerne vil tabe sig eller tage på i vægt, eller sportsfolk der vil optimere deres træning. Ernæringsprofessionelle kan f.eks. stå for tilberedningen af sunde og velsmagende måltider, motivere os til at leve og spise sundere, eller ernæringsbehandle mennesker, der skal komme sig efter sygdom.

Det er vigtigt, at måltider er tilpasset energibehovet hos den målgruppe, der skal nyde maden, så det sikres, at målgruppen får nok energi til dagen. I de følgende opgaver er det dig, der skal kvalitetstjekke madpakken og sammensætte menuen til skolekantinen.

Læringsmål

 • Du kan undersøge måltiders sammensætning og energiindhold.
 • Du har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning.
 • Du kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop og kost.
Caseopgave (Kost og Ernæringsforbundet)BilagBedømmelseskriterier

Case: Novozymes

Novozymes er en af verdens førende virksomheder inden for bioinnovation. Novozymes har hovedsæde i Bagsværd, nord for København, og beskæftiger ca. 6400 medarbejdere globalt. Novozymes forsker i, udvikler og fremstiller enzymer og mikroorganismer til anvendelse i industrien. Her kan de mindske brugen af både kemikalier og energi – til gavn for miljøet.

Novozymes er blevet kontaktet af en kunde, som producerer genbrugspapir af brugt papir. For at papir kan genbruges skal det først renses for blæk, og kunden ønsker at bruge enzymer til at optimere denne proces.

Papir består af cellulosefibre fra træ, så ved at bruge en cellulase (enzym, der nedbryder cellulose) kan man nedbryde de fibre, der binder til blækket. I denne opgave skal du hjælpe Novozymes med at finde en svamp, der kan producere det rette enzym.

Læringsmål

 • Du kan koble biologiske processer til anvendelser inden for bioteknologi.
 • Du har viden om svampe og mikroorganismers vækstbetingelser.
 • Du kan undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
Introduktion (Novozymes)Caseopgave (Novozymes)Bilag: Enzymer og svampeBedømmelseskriterier

Case: Randers Regnskov

Randers Regnskov er en tropisk zoologisk have, og deres målsætning er, at et besøg skal være en totaloplevelse. Som gæst færdes man i samme rum og i det samme varme fugtige klima som hovedparten af deres dyr og planter.

Naturbevarelse har altid været en af Randers Regnskovs vigtigste mærkesager. Det var derfor en stor sejr, da det i 2012 lykkedes Randers Regnskovs Naturfond at opkøbe 6 km2 jord i Bigai – et område, der ligger i hjertet af Ecuadors frodige regnskov, og som er et af verdens mest artsrige steder. I dag ejer Randers Regnskov omkring 15 km2 uberørt regnskov, der får lov til at forblive uberørt, hvis det står til dem.

Læringsmål

 • Du kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold.
 • Du har viden om indsamling af data.
 • Du kan sammenligne danske og udenlandske økosystemer.
 • Du har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.
Caseopgave (Randers Regnskov)Bedømmelseskriterier

Case: Chokolade-Fabrikken

Chokolade-Fabrikken i Skanderborg producerer alt fra is og kager til flødeboller og chokolade. Der er fokus på godt håndværk og gode råvarer samt et nedsat brug af unødvendige tilsætningsstoffer såsom kunstige sødemidler, smagsforstærkere og kunstige aromaer.

Chokolade-Fabrikkens produkter retter sig mod et bredt kundesegment, herunder flere kunder som Lene; en mor til to, der gerne vil give sine børn en mindre mængde kvalitetschokolade frem for store mængder billig chokolade. Hver fredag aften samles familien omkring fjernsynet med fredagsslik. Lene vil gerne gå mere op i kvalitet og næringsindholdet i de ting, de spiser til deres fredagshygge. Hun er derfor begyndt at kigge efter kvalitetschokolade, som de kan spise, og i sin søgning er hun stødt på Chokolade-Fabrikken.

Læringsmål

 • Eleven har viden om næringsindhold i mad og kroppens energiforbrug.
 • Eleven kan på baggrund af faglig viden formidle og argumentere for et budskab.
Caseopgave (Chokolade-Fabrikken)Bedømmelseskriterier

Case: Bilka

The first Bilka store opened back in 1970 in Tilst, just outside Aarhus. Today there are 18 stores throughout Denmark. Bilka’s philosophy is quite simple: quality at a low price, good customer service and skilled employees. Bilka is the only hypermarket in the country, which is why they have the biggest product selection. A hypermarket is a store that combines a grocery store and a department store.

Bilka is part of Salling Group, which is Denmark’s largest retail group with more than 1700 stores in Denmark, Poland, and Germany, made up of Føtex, Bilka, Netto, BR, Salling, Starbucks and Carls Jr. Salling group serve more than 10 million customers per week.

Bilka would like to attract more foreign tourists through the social media platform, TikTok.
They want to show tourists a variety of the products they sell at their hypermarket. With more than 100,000 different products to choose from, they need your help to choose and promote some typically Danish products.

Watch Kathrine from Bilka introduce the assignment: https://vimeo.com/867819970?share=copy

Focus areas

 • You can present relevant information in English.
 • You can use a reasonably precise and nuanced vocabulary.
 • You can express yourself in writing according to the purpose of communication.
Caseopgave (Bilka)Bedømmelseskriterier

Case: Givskud Zoo

Givskud Zoo was founded as a lion park in 1969, but today it has many other animals as well. Officially recognized by the State in 1989, it is now a modern zoo with all the duties and obligations that follow. The park’s main objectives are education, the conservation of endangered species and research – all in a recreational environment that allows visitors to experience the animals in a relaxed setting.

About 25% of the visitors are from outside Denmark. Therefore, it is important for park guides in Givskud Zoo to be able to communicate in English.

Watch Susanne from Givskud Zoo introduce the assignment: https://vimeo.com/743479612?share=copy

Focus areas

 • You can express yourself in writing according to the purpose of communication.
 • You can select relevant information from a factual text and present it in English,
 • You can write with linguistic precision.
Caseopgave (Givskud Zoo)Bedømmelseskriterier

Case: EF Education First

EF Education First is the world leader in international education. EF offers language courses, cultural exchange, and academic degree programs in 10 languages across 50 destinations around the world for international students of all ages and levels. For over 50 years, their mission has been to give confidence and freedom to people of all ages, nationalities and backgrounds. With the desire to define your own path in life, and a little courage, EF opens up a world of possibilities.

Focus areas

 • You can communicate about cultural meetings.
 • You can find and present travel information.
 • You can write with linguistic precision.
Caseopgave (EF Education First)BilagBedømmelseskriterier

Case: Salling Group

Salling Group is Denmark’s largest retail group and serves 11 million customers per week. With grocery stores in three countries, webshops, department stores, coffee shops, restaurants and as a supplier of meal boxes in the whole country, we are involved in the lives of millions of people every single day.

As the biggest Danish grocery retailer, Salling Group has a responsibility to minimize the plastic pollution, as it is threatening our environment. That is why Salling Group is working hard to reduce the use of unnecessary plastic and to ensure that plastic is reused or recycled and does not end up in nature.

Some of the goals are for all of Salling Group’s own products to have 100% recyclable packaging, and that the amount of packaging is reduced by 30% by 2023. Salling Group’s 10 Plastic Packaging Principles set the course to ensure that these goals are achieved. You can read more about them here: https://en.sallinggroup.com/responsibility/sustainability/plastic-packaging-principles/

In this assignment, you must help Salling Group make sure that a potential supplier follows the Plastic Packaging Principles.

Focus areas

 • You can find specific details in different text types.
 • You can express yourself in writing according to intent, receiver and situation.
 • You can present facts and opinions on the topic of plastic.
Introduktion (Salling Group)Caseopgave (Salling Group)Bedømmelseskriterier

Case: Dansk Video Tekst

Dansk Video Tekst is the oldest subtitling company in Denmark and has since 1981 translated and subtitled thousands of films and TV series. Subtitling is a difficult and demanding discipline because you must take both cultural and linguistic diversities into consideration when you translate from one language to another. In collaboration with other Danish subtitling companies, Dansk Video Tekst has agreed on a set of guidelines for subtitling. These guidelines explain the standards for subtitling.

Focus areas

 • You have knowledge about cultural and linguistic diversity and can translate from spoken English to written Danish.
 • You can express yourself in written language according to the purpose.
Caseopgave (Dansk Video Tekst)Bedømmelseskriterier

Case: EF Education First

EF Education First (www.ef-danmark.dk) is a world leading organization specialized in language travels and cultural exchange, offering nine languages on 50 destinations around the world. EF offers four different programs: Language travel, Language course, Academic year abroad and High school exchange year.

Focus areas

 • The pupil can express himself/herself in written language according to purpose.
 • The pupil can communicate about cultural meetings.
Caseopgave (EF Education First)Bedømmelseskriterier

Case: Universe Science Park

Universe Science Park ligger i Nordborg på Als i Sønderjylland. Parken er en naturvidenskabelig oplevelsespark, hvor gæsterne tester og udforsker det naturvidenskabelige felt med deres egen krop og sanser. Parken får besøg af mange skoleklasser både før og efter sommerferien, og har i løbet af sommeren omkring 140.000 gæster.

Hver dag fremvises der et Science Show på en åben scene i parken. Det er parkens sæsonansatte, som bliver trænet og uddannet til at vise dette show. I den kommende sæson skal du være vært på showet, hvor du med flydende kvælstof og ild skal imponere og overraske de besøgende gæster.

Se Torben fra Universe fortælle om opgave her: https://vimeo.com/743480127?share=copy

Læringsmål

 • Du kan beskrive kemiske reaktioner.
 • Du har viden om lys, bølger og bølgelængder.
 • Du kan undersøge enkelte reaktioner mellem stoffer.
Caseopgave (Universe Science Park)Bedømmelseskriterier

Case: Dansk Metal

Dansk Metal er en fagforening, der organiserer medarbejdere inden for en lang række brancher. Medlemmerne beskæftiger sig med så forskellige ting som smykkefremstilling, industri, IT og luftfart.

Inden for Dansk Metals område er der ca. 70 uddannelser. En af dem er elektronik- og svagstrømsuddannelsen, hvor man lærer om den teknik, der ligger bag elektronisk udstyr. Det er et bredt emne, for elektronik er overalt i vores samfund. Men hvad end det drejer sig om fjernsynet derhjemme, lamperne i klasseværelset eller hospitalets IT-system, så er der brug for nogen til at installere elektriske kredsløb, hvis udstyret skal virke. Kan du bygge et energieffektivt kredsløb?

Læringsmål

 • Du kan med enkle modeller visualisere elektriske kredsløb.
 • Du kan vurdere ændringer og energikvaliteten i et elektriske kredsløb.
 • Du har viden om elektriske kredsløbs anvendelse til tekniske løsninger.
Caseopgave (Dansk Metal)Bilag (Elektricitet og kredsløb)Bilag (Kredsløbsskabeloner)Bedømmelseskriterier

Case: Universe Science Park

Universe Science Park er en naturvidenskabelig oplevelsespark i Nordborg på Als, hvor børn og voksne leger sig til mere interesse for videnskab og teknologi. Oplevelsesparken er fyldt med oplevelser der fascinerer, involverer og underholder inden for temaerne: Science, Technology, Engineering og Math (STEM). Parken har årligt over 140.000 gæster, hvoraf de ca. 10 procent er skolebesøg.

De fleste udenlandske gæster i Universe kommer fra Tyskland. Disse gæster sætter stor pris på, at de ansatte i Universe kan hjælpe dem på tysk. Det gælder også på skrift, og i de følgende opgaver skal du hjælpe med at lave tekster til parkens tyske hjemmesidel.

Læringsmål

 • Du kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.
Caseopgave (Universe Science Park)BilagBedømmelseskriterier

Case: Cirkus Summarum

Hvert år bliver Cirkus Summarum arrangeret af Muskelsvindfonden. Muskelsvindfonden står også for at afvikle endagsmusikfestivalen Grøn Koncert rundt om i landet hver sommer.
Muskelsvindfonden er en patientforening for personer med muskelsvind.

Cirkus Summarum er en cirkusforestilling med de kendte karakterer fra DR Ramasjang.
Siden cirkusset startede i 2009, har nogle af karaktererne været Bruno, Bamse, Rosa, Oda Omvendt, Motor Mille, Hr. Skæg, Onkel Reje og mange flere. Hvert år bliver forestillingen vist på Tangkrogen i Aarhus og Harrestrup Ådal i Ballerup.

Henover sommeren kommer der 90.000 besøgende for at se forestillingen og opleve stemningen på den store forplads. På forpladsen kan man lege og opleve rigtig mange forskellige ting.

De besøgene er børn og voksne. Nogle har muskelsvind og kommer i kørestole sammen med deres familier. Andre vil gerne støtte sagen og have en sjov cirkusoplevelse. Forpladsens aktiviteter bruges oftest af børn, også dem i kørestol.

Inden forestillingen går i gang, inviteres alle gæsterne til at komme og være med til de mange sjove og spændende aktiviteter, der foregår på forpladsen. Forpladsen er et stort område, der ligger op og ned ad cirkusteltet. På pladsen kan man lege med nogle af de mange forskellige aktiviteter. Mange af gæsterne ankommer i kørestol, og derfor er det også vigtigt, at der er nogle aktiviteter til dem, eller aktiviteter som man kan deltage i siddende. Aktiviteterne er tilgængelige for alle børn, uanset om de har et handicap eller ej. I Cirkus Summarum kalder de det for ”plads til forskelle”.

Se Sebastian fra Cirkus Summarum fortælle om opgaven her: https://vimeo.com/867819911?share=copy

Læringsmål

 • I kan samarbejde om at løse en tværfaglig og kreativ opgave.
 • I kan finde på en aktivitet, hvor der er plads til forskelle.
 • I kan kommunikere og fortælle om jeres aktivitet på fornuftigvis.
Caseopgave (Cirkus Summarum)Bedømmelseskriterier

Case: Northside

Den første NorthSide festival blev afholdt tilbage i 2010 i Århus. Festivalen afvikles i dag over 3 dage og har omkring 35.000-40.000 daglige gæster. Blandt de mange artister der har været gennem tiden, kan navne som MØ, The National, The Streets, Mark Ronson, Frank Ocean og The Minds of 99 nævnes. Allerede tilbage i 2010 havde festivalen en målsætning om at være Danmarks grønneste kulturbegivenhed. Siden da er der sket en meget stor udvikling af NorthSides grønne og bæredygtige profil.
I 2012 introduceres ny affaldssortering.
I 2014 introduceres den 100 % økologiske øl Tuborg Rå.
I 2015 offentliggøres deres første bæredygtighedsrapport.
I 2017 var alt mad på NorthSide 100% økologisk.
I 2022 er alt strøm 100 % grøn strøm.
I 2022 er alt mad plantebaseret.

Selvom NorthSide er kommet langt, er der stadig områder, hvor de gerne vil forbedre sig. Til det formål vil de gerne have hjælp af nogle potentielle festivalgæster – jer!

Se Martin fra NorthSide fortælle om opgaven her: https://vimeo.com/743479858?share=copy

Læringsmål

 • I kan samarbejde om at løse en tværfaglig opgave.
 • I kan udtænke et design og beskrive dets funktion og design.
 • I kan kommunikere jeres viden på fornuftig vis.
Caseopgave (Northside)Bedømmelseskriterier

Case: Salling Group

Salling Group er en af Danmarks største detailhandelskoncerner med mere end 1500 butikker fordelt på kæderne Føtex, Bilka, Netto, Salling og BR. Når man skal indrette en butik, er der mange ting, man skal overveje. Varernes placering har for eksempel stor betydning for, hvor godt de sælger. I de følgende opgaver skal du hjælpe Salling Group med at indrette en Netto butik, så den både opnår et godt salg og minimerer madspild.

Læringsmål

 • I kan samarbejde om at løse en opgave.
 • I kan aflæse en plantegning.
 • I har viden om branding, argumentation og virkemidler.
Caseopgave (Salling Group)BilagBedømmelseskriterier

Case: Escape Room by Midgaard Event

Et escape room er et eventyrspil, hvor deltagerne skal løse en række gåder og udfordringer på tid ved hjælp af ledetråde, opfindsomhed og teamwork. Escape Room by Midgaard Event er den største lokation i Europa og åbnede i København i 2016.

Ifølge Midgaard Event er et godt spil en kombination af et spændende tema og scenografi, sjove gåder, og at alle på et hold kan medvirke i løsningen.

Læringsmål

 • I kan samarbejde om udførelsen af en opgave.
 • I kan formulere en opgave, som kan anvendes i et escape room.
 • I kan udtrykke jer skriftligt tilpasset situation, formål og modtager på dansk og engelsk.
Introduktion (Escape Room by Midgaard Event)Caseopgave (Escape Room by Midgaard Event)Bedømmelseskriterier

Case: Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer har i 2019 fastsat en vison om, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Det betyder, at vi ikke skal udlede flere klimagasser, end vi optager, og at vi vil bidrage med grøn, bæredygtig energi. Vi vil vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Jonas Würtz er landmand og medlem af Landbrug & Fødevarer. Han synes, at målet om klimaneutralitet i 2050 er svært at overskue. Han vil gerne bidrage, men er i tvivl om, hvad der skal til. Derfor er Landbrug & Fødevarer i gang med at gøre det klart for landmænd som Jonas, hvad de allerede gør for klimaet, bl.a. med henblik på at finde frem til, hvad de kan gøre bedre og anderledes. Til det har de brug for jeres hjælp.

Læringsmål

 • I kan samarbejde om udførelsen af en opgave.
  I kan aflæse og anvende modeller og grafer.
 • I kan beskrive og argumentere for forskellige klimatiltag.
Caseopgave (Landbrug & Fødevarer)Bedømmelseskriterier

Case: Roskilde Festival

Roskilde Festival med sine 130.000 indbyggere beskrives som Danmarks 4. største by, med alt hvad det kræver af veje, sundhedsvæsen, affaldshåndtering, handel, fødevarer, kulturliv, beboelse mm.

I 2016 blev der udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for Roskilde Festival 2016-2019, som I kan læse her kortlink.dk/roskilde-festival/wxhq. Det betyder, at de gennemfører forskellige bæredygtighedsprojekter. Et af dem er et madspildsprojekt, som sørger for måltider til socialt udsatte. I 2016 sørgede madspildsprojektet for 75.000 måltider til socialt udsatte.

Måltiderne består af festivalens overskydende råvarer, som forarbejdes, nedfryses og uddeles til bl.a. herberger, krisecentre og asylcentre. For at kunne bruge råvarerne er det nødvendigt, at de har været opbevaret under bestemte forhold for at sikre, at der ikke udvikles bakterier.

Roskilde Festival har brug for jeres hjælp til at sprede budskabet om korrekt opbevaring af råvarer, så flest mulige råvarer kan anvendes til måltider til socialt udsatte.

Læringsmål

 • Eleverne kan anvende viden om historisk udvikling.
 • Eleverne kan aflæse og forklare modeller.
 • Eleverne kan fremstille tekster i forskellige genrer og stilarter.
 • Eleverne kan samarbejde om udførelsen af en opgave.
Caseopgave (Roskilde Festival)Bedømmelseskriterier

Case: Novozymes

Novozymes er en af verdens førende virksomheder inden for bioinnovation. Novozymes har hovedsæde i Bagsværd, nord for København, og beskæftiger ca. 6400 medarbejdere globalt. Novozymes forsker i, udvikler og fremstiller enzymer og mikroorganismer til anvendelse i industrien.

Ved Novozymes’ afdeling Animal Health & Nutrition produceres bl.a. enzymer til dyrefoder.
Enzymerne kan hjælpe produktionsdyr, som grise og kyllinger, med at optage foderet nemmere og mere effektivt. Når dyrene har nemmere ved at optage foderet, skal landmanden bruge mindre foder, og der udledes færre næringsstoffer til miljøet. Landmanden sparer dermed også penge og tid.
I den kommende opgave skal I bruge jeres evner til undersøge, modellere, perspektivere og kommunikere.

Se Morten fra Novozymes fortælle om opgaven her: https://vimeo.com/743905894?share=copy

Læringsmål

 • I kan arbejde ud fra en undersøgende og naturvidenskabelig metode.
 • I har viden om enzymers anvendelse i dyrefoder.
 • I kan kommunikere om dyrefoder og enzymer på engelsk.
Caseopgave (Novozymes)Bedømmelseskriterier

Case: Novozymes

Novozymes er en af verdens førende virksomheder inden for bioinnovation. Novozymes har hovedsæde i Bagsværd, nord for København, og beskæftiger ca. 6400 medarbejdere globalt. Novozymes forsker i, udvikler og fremstiller enzymer og mikroorganismer til anvendelse i industrien.

Et af deres enzymprodukter hedder Novamyl®. Store bagervirksomheder, som dem der leverer brød til supermarkeder, tilsætter produktet til brøddej for at forlænge brødets holdbarhed. På den måde behøver butikkerne ikke at smide så meget ud, og der skal ikke så ofte fragtes nyt brød til butikkerne i store lastbiler.

Læringsmål

 • I kan beskrive en naturvidenskabelig fremgangsmåde.
 • I har viden om ord og begreber, der relaterer sig til enzymer.
 • I kan kommunikere om enzymer på engelsk.
Caseopgave (Novozymes)BilagBedømmelseskriterier

Læs mere om undervisningsmaterialet

Hvis du har spørgsmål til opgaverne, er du velkommen til at kontakte os:

Kontakt os