Ud over et stærkt konsortium har DM i Fagene også en række samarbejdspartnere, bl.a. casevirksomheder, som leverer cases til den indledende runde samt finalen. Disse cases er med til at sikre, at DM i Fagene skaber en kobling mellem fagligheden fra skolen og virkelige problemstillinger.

Andre samarbejdspartnere støtter projektet på andre områder og fortjener ligeledes en stor tak!

Samarbejde og faglig sparring

Cases til DM i Fagene i 2021/2022 er leveret af

En særlig tak til

Leverandører af cases fra tidligere år