Ud over et stærkt konsortium har DM i Fagene også en række samarbejdspartnere, bl.a. casevirksomheder, som leverer cases til de regionale mesterskaber samt landsmesterskaberne. Disse cases er med til at sikre, at DM i Fagene skaber en kobling mellem fagligheden fra skolen og virkelige problemstillinger.

Andre samarbejdspartnere støtter projektet på andre områder og fortjener ligeledes en stor tak!

Cases til DM i Fagene i 2019/2020 er leveret af

Samarbejde og faglig sparring

En særlig tak til

Leverandører af cases fra tidligere år