Gratis virkelighedsnære caseopgaver i biologi (varighed: 45-120 minutter)

“Hvorfor skal vi lære det her?” er et hyppigt spørgsmål fra udskolingselever i stort set alle fag.

Selvom eleverne for tiden sidder derhjemme og modtager undervisning, skal vi stadig huske at koble undervisningen til virkeligheden – så meget som muligt. Det er bare mere motiverende.

Vi udvikler hvert år, i tæt samarbejde med forskellige danske virksomheder, caseopgaver til DM i Fagenes to runder. Efter DM i Fagene optimerer vi dem, så de kan bruges i undervisningen, og så gør vi dem frit tilgængelige her på siden.

Opgaverne er baseret på rigtige udfordringer, som casevirksomhederne står overfor – og eleverne skal ud over at bruge deres faglighed også være kreative i deres løsning. Der er ikke ét facit på caseopgaverne, og til DM i Fagene fik vi hundredvis af forskellige gode besvarelser.
Samtidig med at eleverne løser fagligt relevante opgaver, får de øjnene op for, hvordan skolens faglighed rent faktisk kan bruges i praksis.

I 2019 var Randers Regnskov med som casevirksomhed. Randers Regnskov har købt et stort regnskovsområde i Bigai i Ecuador. I opgaven på 45 minutter skal eleverne undersøge, hvilke dyr der er blevet optaget af Randers Regnskovs fotofælder og udtænke andre metoder, som kan dokumentere flere ukendte dyrearter. Desuden skal de hjælpe med at forklare, hvorfor den tropiske regnskov i Bigai er rigere på dyreliv end en dansk skov, og de skal komme med forslag til, hvilke trusler mod regnskoven Bigais skovvagter skal være opmærksomme på.

Find opgaven her

Vores opgaver tager enten 45 minutter eller 120 minutter at løse og kan både løses individuelt og i grupper.

Der er desuden vedlagt bedømmelseskriterier til dig som lærer.

(Der er opgaver til fagene: Dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og en tværfaglig)

Læs mere om undervisningsmaterialet

Gratis virkelighedsnære caseopgaver til hjemmeundervisning (varighed: 45-120 minutter)

Værsgo, forskellige caseopgaver til udskolingen (8.-9. klasse) i fagene dansk, matematik , historie, biologi, engelsk + tværfaglige. Opgaverne er brugt i forbindelse med DM i Fagene, men er nu optimeret til brug i grundskolen og hjemmeundervisning – hent dem gratis her, der er også vejledninger til lærerne

“Hvorfor skal vi lære det her?” er et hyppigt spørgsmål fra udskolingselever i stort set alle fag.

Selvom eleverne for tiden sidder derhjemme og modtager undervisning, skal vi stadig huske at koble undervisningen til virkeligheden – så meget som muligt. Det er bare mere motiverende.

Vi udvikler hvert år, i tæt samarbejde med forskellige danske virksomheder, caseopgaver til DM i Fagenes to runder. Efter DM i Fagene optimerer vi dem, så de kan bruges i undervisningen, og så gør vi dem frit tilgængelige her på siden.

Opgaverne er baseret på rigtige udfordringer, som casevirksomhederne står overfor – og eleverne skal udover at bruge deres faglighed også være kreative i deres løsning. Der er ikke ét facit på caseopgaverne, og til DM i Fagene fik vi hundredevis af forskellige gode besvarelser.
Samtidig med, at eleverne løser fagligt relevante opgaver, får de øjnene op for, hvordan skolens faglighed rent faktisk kan bruges i praksis.

Vores opgaver tager enten 45 minutter eller 120 minutter at løse og kan både løses individuelt og i grupper.

Der er desuden vedlagt bedømmelseskriterier til dig som lærer.

(Der er opgaver til fagene: Dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og en tværfaglig)

Læs mere om undervisningsmaterialet

Gratis virkelighedsnære caseopgaver i matematik (varighed: 45-120 minutter)

“Hvorfor skal vi lære det her?” er et hyppigt spørgsmål fra udskolingselever i stort set alle fag.

Selvom eleverne for tiden sidder derhjemme og modtager undervisning, skal vi stadig huske at koble undervisningen til virkeligheden – så meget som muligt. Det er bare mere motiverende.

Vi udvikler hvert år, i tæt samarbejde med forskellige danske virksomheder, caseopgaver til DM i Fagenes to runder. Efter DM i Fagene optimerer vi dem, så de kan bruges i undervisningen, og så gør vi dem frit tilgængelige her på siden.

Opgaverne er baseret på rigtige udfordringer, som casevirksomhederne står overfor – og eleverne skal udover at bruge deres faglighed også være kreative i deres løsning. Der er ikke ét facit på caseopgaverne, og til DM i Fagene fik vi hundredevis af forskellige gode besvarelser.
Samtidig med, at eleverne løser fagligt relevante opgaver, får de øjnene op for, hvordan skolens faglighed rent faktisk kan bruges i praksis.

I 2019 var Salling Group med som casevirksomhed. I caseopgaven arbejder eleverne på Salling Groups lager. Det er eleven, der har ansvaret for, at der kan være så mange banankasser på pallerne som muligt – jo flere, der kan være, jo mere miljøvenlig transport. Eleven har desuden den vigtige opgave at regne på, hvordan man mindsker madspild i Netto-butikkerne ved at udtænke en plan, så kunderne køber flere af de såkaldte enlige bananer.

Find opgaven her

Vores opgaver tager enten 45 minutter eller 120 minutter at løse og kan både løses individuelt og i grupper.

Der er desuden vedlagt bedømmelseskriterier til dig som lærer.

(Der er opgaver til fagene: Dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og en tværfaglig)

Læs mere om undervisningsmaterialet

Gratis virkelighedsnære caseopgaver i dansk (varighed: 45-120 minutter)

“Hvorfor skal vi lære det her?” er et hyppigt spørgsmål fra udskolingselever i stort set alle fag.

Selvom eleverne for tiden sidder derhjemme og modtager undervisning, skal vi stadig huske at koble undervisningen til virkeligheden – så meget som muligt. Det er bare mere motiverende.

Vi udvikler hvert år, i tæt samarbejde med forskellige danske virksomheder, caseopgaver til DM i Fagenes to runder. Efter DM i Fagene optimerer vi dem, så de kan bruges i undervisningen, og så gør vi dem frit tilgængelige her på siden.

Opgaverne er baseret på rigtige udfordringer, som casevirksomhederne står overfor – og eleverne skal udover at bruge deres faglighed også være kreative i deres løsning. Der er ikke ét facit på caseopgaverne, og til DM i Fagene fik vi hundredevis af forskellige gode besvarelser.
Samtidig med, at eleverne løser fagligt relevante opgaver, får de øjnene op for, hvordan skolens faglighed rent faktisk kan bruges i praksis.

I 2019 var Danmarks Radio (DR) med som casevirksomhed. I caseopgaven arbejder eleverne som journalist og har set noget opsigtsvækkende på vej på arbejde:
En flok elever på den lokale skole er blevet sat til at samle skrald ind i området. En af eleverne har slet ikke lyst, en anden synes det er fedt, byens pensionister er lykkelige, fordi byen bliver renere, og tysklæreren frygter, at det går ud over elevernes læring. Med de forskellige holdninger ved journalisten, at man kan lave den fedeste artikel, og prøver med det samme at overbevise chefredaktøren om, at historien er god.

Eleverne får et indblik i, hvordan en journalist arbejder og skal blandt andet tænke over de fem nyhedskriterier, genrer, målgruppe og sproglige virkemidler.

Find opgaven her

Vores opgaver tager enten 45 minutter eller 120 minutter at løse og kan både løses individuelt og i grupper.

Der er desuden vedlagt bedømmelseskriterier til dig som lærer.

(Der er opgaver til fagene: Dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og en tværfaglig)

Læs mere om undervisningsmaterialet

Gratis virkelighedsnære caseopgaver i historie (varighed: 45-120 minutter)

“Hvorfor skal vi lære det her?” er et hyppigt spørgsmål fra udskolingselever i stort set alle fag.

Selvom eleverne for tiden sidder derhjemme og modtager undervisning, skal vi stadig huske at koble undervisningen til virkeligheden – så meget som muligt. Det er bare mere motiverende.

Vi udvikler hvert år, i tæt samarbejde med forskellige danske virksomheder, caseopgaver til DM i Fagenes to runder. Efter DM i Fagene optimerer vi dem, så de kan bruges i undervisningen, og så gør vi dem frit tilgængelige her på siden.

Opgaverne er baseret på rigtige udfordringer, som casevirksomhederne står overfor – og eleverne skal udover at bruge deres faglighed også være kreative i deres løsning. Der er ikke ét facit på caseopgaverne, og til DM i Fagene fik vi hundredevis af forskellige gode besvarelser.
Samtidig med, at eleverne løser fagligt relevante opgaver, får de øjnene op for, hvordan skolens faglighed rent faktisk kan bruges i praksis.

I 2019 var Nationalmuseet med som casevirksomhed. En af historieopgaverne dét år handler om, at Nationalmuseet mangler en vigtig fortælling fra tiden under den kolde krig. De har bedt eleven om at tage en tur i tidsmaskinen for at ‘interviewe’ Christian, der levede under den kolde krig. Det kræver historisk viden at kunne leve sig ind i situationen og stille relevante spørgsmål til Christian.

Uden elevens bidrag er verdenshistorien ikke fuldendt.

Eleverne får et godt indblik i, hvordan de arbejder på Nationalmuseet.

Find opgaven her

Vores opgaver tager enten 45 minutter eller 120 minutter at løse og kan både løses individuelt og i grupper.

Der er desuden vedlagt bedømmelseskriterier til dig som lærer.

(Der er opgaver til fagene: Dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og en tværfaglig)

Læs mere om undervisningsmaterialet

Gratis virkelighedsnære caseopgaver i engelsk (varighed: 45-120 minutter)

“Hvorfor skal vi lære det her?” er et hyppigt spørgsmål fra udskolingselever i stort set alle fag.

Selvom eleverne for tiden sidder derhjemme og modtager undervisning, skal vi stadig huske at koble undervisningen til virkeligheden – så meget som muligt. Det er bare mere motiverende.

Vi udvikler hvert år, i tæt samarbejde med forskellige danske virksomheder, caseopgaver til DM i Fagenes to runder. Efter DM i Fagene optimerer vi dem, så de kan bruges i undervisningen, og så gør vi dem frit tilgængelige her på siden.

Opgaverne er baseret på rigtige udfordringer, som casevirksomhederne står overfor – og eleverne skal udover at bruge deres faglighed også være kreative i deres løsning. Der er ikke ét facit på caseopgaverne, og til DM i Fagene fik vi hundredevis af forskellige gode besvarelser.
Samtidig med, at eleverne løser fagligt relevante opgaver, får de øjnene op for, hvordan skolens faglighed rent faktisk kan bruges i praksis.

I 2019 var Dansk Video Tekst med som casevirksomhed. De står for en stor del af de danske undertekster på engelsksprogede tv-shows og film. Så en af engelskopgaverne dét år handler om tekstning af en engelsksproget video, hvor udlændinge besvarer spørgsmålet:
What is the weirdest thing about Denmark?

Eleverne får et indblik i, hvordan en tekster arbejder og skal blandt andet tænke over målgruppen, sproglige virkemidler og kulturelle forskelle. De bliver også udfordret af en utilfreds seer, som stiller spørgsmålstegn ved en ‘mærkelig’ oversættelse.

Find opgaven her

Vores opgaver tager enten 45 minutter eller 120 minutter at løse og kan både løses individuelt og i grupper.

Der er desuden vedlagt bedømmelseskriterier til dig som lærer.

(Der er opgaver til fagene: Dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og en tværfaglig)

Læs mere om undervisningsmaterialet

Elever: Opgaveniveauet er passende

Eleverne finder caseopgaverne til både de regionale mesterskaber og landsmesterskaberne ’spændende, anderledes og udfordrende’ – helt i tråd med projektets målsætninger. Eleverne forstår opgaverne og selvom de er svære, vurderer kun få, at opgaverne er for svære. Over 40% af eleverne svarer uenig eller meget uenig på spørgsmålet om opgaverne til landsmesterskaberne er for svære at løse og det er kun 20%, der synes, de er enig eller meget enig – resten svarer hverken enig eller uenig.
Opgaverne er svære for 7.-klasserne, men de skal have et vist niveau, for at vi retmæssigt kan kåre en danmarksmester.

Biologi trender, men er også svært

I 2019 var der over 50% flere deltagere i biologi, end der var i 2018. Det er med længder den største stigning i deltagere i et fag – på trods af at faget først kommer på skoleskemaet i 7. klasse, og derfor er sværere for det yngste klassetrin. Set på tværs af konkurrencer/fag, var der flere deltagere i år på samtlige fag, end der var sidste år. Holdkonkurrencen var naturligt den konkurrence med flest deltagende elever, mens matematik var det mest populære fag – det har været tilfældet siden DM i Fagenes begyndelse i 2016.