“Hvorfor skal vi lære det her?” er et hyppigt spørgsmål fra udskolingselever i stort set alle fag.

Selvom eleverne for tiden sidder derhjemme og modtager undervisning, skal vi stadig huske at koble undervisningen til virkeligheden – så meget som muligt. Det er bare mere motiverende.

Vi udvikler hvert år, i tæt samarbejde med forskellige danske virksomheder, caseopgaver til DM i Fagenes to runder. Efter DM i Fagene optimerer vi dem, så de kan bruges i undervisningen, og så gør vi dem frit tilgængelige her på siden.

Opgaverne er baseret på rigtige udfordringer, som casevirksomhederne står overfor – og eleverne skal ud over at bruge deres faglighed også være kreative i deres løsning. Der er ikke ét facit på caseopgaverne, og til DM i Fagene fik vi hundredvis af forskellige gode besvarelser.
Samtidig med at eleverne løser fagligt relevante opgaver, får de øjnene op for, hvordan skolens faglighed rent faktisk kan bruges i praksis.

I 2019 var Randers Regnskov med som casevirksomhed. Randers Regnskov har købt et stort regnskovsområde i Bigai i Ecuador. I opgaven på 45 minutter skal eleverne undersøge, hvilke dyr der er blevet optaget af Randers Regnskovs fotofælder og udtænke andre metoder, som kan dokumentere flere ukendte dyrearter. Desuden skal de hjælpe med at forklare, hvorfor den tropiske regnskov i Bigai er rigere på dyreliv end en dansk skov, og de skal komme med forslag til, hvilke trusler mod regnskoven Bigais skovvagter skal være opmærksomme på.

Find opgaven her

Vores opgaver tager enten 45 minutter eller 120 minutter at løse og kan både løses individuelt og i grupper.

Der er desuden vedlagt bedømmelseskriterier til dig som lærer.

(Der er opgaver til fagene: Dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og en tværfaglig)

Læs mere om undervisningsmaterialet