Eleverne finder caseopgaverne til både de regionale mesterskaber og landsmesterskaberne ’spændende, anderledes og udfordrende’ – helt i tråd med projektets målsætninger. Eleverne forstår opgaverne og selvom de er svære, vurderer kun få, at opgaverne er for svære. Over 40% af eleverne svarer uenig eller meget uenig på spørgsmålet om opgaverne til landsmesterskaberne er for svære at løse og det er kun 20%, der synes, de er enig eller meget enig – resten svarer hverken enig eller uenig.
Opgaverne er svære for 7.-klasserne, men de skal have et vist niveau, for at vi retmæssigt kan kåre en danmarksmester.

Biologi trender, men er også svært

I 2019 var der over 50% flere deltagere i biologi, end der var i 2018. Det er med længder den største stigning i deltagere i et fag – på trods af at faget først kommer på skoleskemaet i 7. klasse, og derfor er sværere for det yngste klassetrin. Set på tværs af konkurrencer/fag, var der flere deltagere i år på samtlige fag, end der var sidste år. Holdkonkurrencen var naturligt den konkurrence med flest deltagende elever, mens matematik var det mest populære fag – det har været tilfældet siden DM i Fagenes begyndelse i 2016.