Hvorfor indgå i samarbejde med DM i fagene?

I Danmark er et af vores vigtigste ”råstoffer” viden, og det skal vi udvikle og værne om 

Skal vi fortsat være konkurrencedygtige som land, i en verden hvor tingene ændrer sig med lynets hast, er det afgørende, at skolen og erhvervslivet arbejder tæt sammen.  

Vi skal gøre vores elever dygtigere og skarpere på valg af uddannelse og arbejdsplads, give dem nye kompetencer og hjælpe dem med at få realiseret deres potentiale til gavn for dem selv, erhvervslivet og for samfundet i almindelighed.  

Kontakt

"I Danmark er uddannelse og kompetencer, vores vigtigste værktøj. Skal vi fortsat være et konkurrencedygtigt land i en verden, der forandrer sig. Så er det vigtigt at uddannelse og erhvervsliv arbejder tæt sammen. Her spiller DM i Fagene en vigtig rolle."

— Claus Rosenkrands Olsen, Uddannelseschef, Dansk Erhverv

"Man får som organisation enormt meget igen for en lille indsats. DM i Fagenes projektledelse kører rigtig godt, der bliver fulgt op og evalueret undervejs. Det materiale vi har givet til DM i Fagene er blevet omsat til noget godt."

— Mai-Britt Lauritsen, Projektleder undervisning, Rigsarkivet

Hør Lise fra Salling Group fortælle om, hvorfor det giver menig for dem at være med i DM i Fagene.

DM i fagene tilbyder samarbejdspartnere:

  1. Kommunikation til + 10.000 udskolingselever 
  2. Løsningsforslag til virksomhedens udfordringer og problematikker 
  3. Branding af virksomheden og dens virke overfor fremtidens arbejdstagere 
  4. Samfundsorienteret engagement 
  5. Bidrage med interessante og relevante caseopgaver 
  6. Besøg af og møde med vinderne 
  7. Mulighed for at koble elevers deltagelse med virksomhedsbesøg eller -præsentation.   

Årets casevirksomheder

DM i Fagene opfylder helt centrale opgaver:

Elever i udskolingen får via DM i Fagene en unik mulighed til at koble skolens fag med omverdenen og en forståelse for deres rolle på det fremtidige arbejdsmarked. 

”Det fremtidige arbejdsmarked” (virksomheder, organisationer og kommuner) får via DM i Fagene en unik mulighed for at placere sig centralt i bevidstheden hos de unge i forhold til uddannelses og karrierevalg.  

Formålet med DM i Fagene

Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på den faglige og personlige udvikling hos eleverne. Konkurrenceelementet skal være med til at gøre det mere interessant at være en elev, der har lyst til at blive dygtigere og have ”styr på fremtiden”.

Elevernes interesse for grundskolens fag skal vækkes gennem deltagelse i DM i Fagene, og mesterskaberne skal være med til at underbygge et læringsmiljø, hvor lysten til at dygtiggøre sig opfattes positivt blandt eleverne. Det kræver, for en del elever, at de kan se guleroden og fortjenesten foran dem – og her kommer ”det fremtidige arbejdsmarked” ind i billedet.

De cases, som DM i Fagene bygger på, er leveret af rigtige arbejdspladser; virkelige virksomheder, de unge allerede kender og har – eller får – respekt for. Med andre ord, det er ikke ”bare noget vi leger”, det er alvor, og der er brug for de unge til at komme frem med anvendelige løsninger på virkelige problemstillinger. Konkurrenceelementet er også vigtigt her, men det væsentligste er, at de unge bliver taget seriøst, føler sig hørt – og at de kan bruges til noget.

Derfor vil de bedste deltagere også modtage en tilbagemelding i forhold til deres løsningsforslag på cases. Det vil kræve lidt ressourcer fra de deltagende arbejdspladser, men det vil samtidig være med til at styrke respekten i de unges øjne, at man tager sig tid til at give feedback.

Skolen, lærerne og eleverne

Som nævnt er ét af vores vigtigste ”råstoffer” viden, og hver dag knokles der i grundskolen for at give eleverne den bedste uddannelse og de bedste kompetencer. Men det er ingen hemmelighed, at det indimellem – selv for den dygtigste lærer – kan være vanskeligt at kombinere dagens faglige mål og undervisningsplaner med et bredere perspektiv; en nær fremtid, hvor kobling af teori med praksis og evnen til at tænke innovativt og kreativt vil være centrale elementer, hvis eleverne fortsat skal klare sig godt.

I dette billede er der brug for, at arbejdsmarkedet er med til at løfte opgaven, så alle kan være med til at sikre, at eleverne bliver skarpe, kreative og har en klar forståelse af, hvad der er brug for af dem i fremtiden.

Har eleverne og skolerne overhovedet lyst til at deltage?

DM i Fagene står for en kombination af faglighed og virkelighed, hvilket også efterspørges bredt på skolerne. Når vi kigger på de tidligere deltageres evalueringer fra deres deltagelse i DM i Fagene, kan vi se, at såvel elever som lærere er begejstrede for, at fagene gøres virkelighedsnære gennem rigtige cases fra virksomhederne. Derudover peger eleverne på, at det er fedt at bruge sin faglighed på nye måder.

Der findes mange citater, der minder om nedenstående, og derfor ved vi, at der er en god grund til at være med – både som virksomhed og som grundskole.

Elev: ”[…Det faglige niveau] ligger faktisk ret højt, men også sådan, at alle kan være med. Det er ikke sådan, at man behøver at være vildt klog for at forstå og for at lave det. Hvis man bare har en kreativ side og kan finde ud af at tænke ud af boksen, så kan man også snildt være med, og det synes jeg er fedt.”

Næste skridt

Vi tilbyder nye samarbejdspartnere at være med til at udvikle DM i Fagene de kommende år, og ikke mindst at blive en del af en relevant og dybt presserende opgave; nemlig at få vores unge til at vælge de uddannelser, der også er efterspørgsel efter ”ude i virkeligheden”. Det gøres bedst ved at have seriøse, dygtige, interessante og fremtidsskuende samarbejdspartnere – og det er forhåbentlig jer.

Det er allerede til marts 2022, at I som virksomhed har mulighed for at være en del af DM i Fagene sammen med en række andre interessante virksomheder. Vi glæder os til at mødes med jer og engagere jer i DM i Fagene.

Fremtiden venter ikke.

Årets statusrapport

Læs mere om projektets udvikling i vores statusrapport.

Statusrapport