DM i Fagene er ikke et arrangement, der står alene. Formålet er, at aktiviteterne før, under og efter mesterskaberne skal være et supplement til den daglige undervisning på skolerne samt være brobygger til elevernes videre vej i uddannelsessystemet. Som et vigtigt led i tankerne om at være et nytænkende, stimulerende og innovativt projekt er der oprettet et konsortium af kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører på skoleområdet til at stå bag DM i Fagene.

Konsortiet spænder bredt, men fælles for alle aktørerne er et ønske om at bidrage til udviklingen af en motiverende, interessant og udfordrende grundskole for alle elever. Nedenfor kan du se, hvem der er med i konsortiet samt en kontaktperson fra hver deltager.

Claus Rosenkrands Olsen
cro@danskerhverv.dk
33 74 61 34

Jakob Harder
jhar@kp.dk
21 73 18 19

Rikke Møller Larsen
rml-skole@aalborg.dk
93 52 00 65

Hanne Wacher Kjærgaard
hwk@cc.au.dk

93 52 16 16

Tina Ravnsmed Hamborg
tih@dmifagene.dk
23 30 12 19

Freya Sloth Hansen
frsh@kl.dk
33 70 36 45