Tysk bliver en del af DM i Fagene fra næste skoleår

I 2022 kårer vi ikke ”blot” en danmarksmester i dansk, engelsk, biologi, matematik, historie, fysik/kemi og hold – men også en danmarksmester i tysk.

Det er takket være en bevilling fra Salling Fondene, at vi i skoleåret 2021/2022 nu også inviterer alle tyskentusiaster indenfor hos DM i Fagene. Masser af danske virksomheder er nemlig etablerede i Tyskland og/eller har tyske kunder; herunder også Salling Group (Netto DE).

Tyskopgaverne bliver naturligvis, ligesom de øvrige opgaver, til i et tæt samarbejde med en relevant casevirksomhed. Det helt klare formål er at skabe så virkelighedsnære opgaver som muligt og give de deltagende elever et svar på, hvad tysk bl.a. kan bruges til.

Hvorfor skal tysk med i DM i Fagene?

Disse få eksempler kan illustrere Tysklands betydning for Danmark:

  • Tyskland er Danmarks vigtigste økonomiske og politiske forbundsfælle i Europa.
  • I 2016 kortlagde Dansk Industri internationalt orienterede virksomheders behov for sprogkompetencer. 75% af de adspurgte virksomheder indikerede et fremtidigt behov for at ansætte tysktalende medarbejdere.
  • Det danske sprog er stærkt influeret af tysk.

Men interessen for at lære sproget er lav: I 2019 valgte kun 8 % og 6,4 % af hhv. STX- og HHX-eleverne tysk på højniveau. Hvis interessen for tysk skal fremelskes og fastholdes, skal der sættes ind allerede i grundskolen. Nøgleordet er motivation. DM i Fagene har succes med at udvikle virkelighedsnære caseopgaver i samarbejde med danske virksomheder og dermed tilbyde svar på det klassiske elevspørgsmål: ”Hvad skal jeg bruge det til?”. Takket være Salling Fondene kan vi nu gøre det samme med tysk.

Læs mere