Når vi taler om, hvordan motiverer man skoleelever?, så er der flere virkemidler, man kan tage i brug.

Der er de gængse, som kun læreren og skolen kan gøre noget ved.

  1. Opbyg et tillidsfuldt forhold til den enkelte elev
  2. Skab skærmfri tidsrum, så eleverne undgår, at skærmene tager magten
  3. Indret en god arbejdsstation og hjælp eleverne med at styre sin koncentration
  4. Vær meget specifik i din ros til eleverne – undgå “godt gået” og”du er dygtig”

Sådan er gode opgaver løsningen på:
Hvordan motiverer man skoleelever?

Ligesom der er ting man som lærer og skole kan gøre, så er der elementer, der er mere op til opgaveudviklere og projekter at være skarpe på.

  1. Giv eleverne mulighed for at vælge forskellige opgaver og forskelligt stof
  2. Knyt opgaverne og de faglige elementer til den virkelige verden og til deres hverdag
  3. Gør det klart for eleverne, hvad målet er
  4. Formuler konkrete forventninger til eleverne

Der findes en helt masse gode eksempler på opgaver, projekter og forløb, der gør det her enormt godt. Der er flere eksempler på gode skoleopgaver på Clio.dk. Nogle forløb opfylder enkelte af målene eksempelvis undervisningsmaterialet WiFive – Digital dannelse. Det projekt inddrager ligesom vores eget DM i Fagene eleverne i udviklingen af opgaverne og det betyder, at opgaverne tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag.

DM i Fagene motiverer skoleelever

Et eksempel på et projekt, der opfylder alle de fire svare på, hvordan opgaver og projekter kan motivere eleverne er DM i Fagene. En gratis konkurrence med fagligt relevante opgaver. Danmarks største konkurrence i skolens fag.

Eleverne kan frit vælge at deltage i det eller de fag, de brænder mest for. DM i Fagene opfordrer nemlig til, at eleverne arbejder med det, som de synes er spændende eller det, de er bedst til.

Opgaverne i DM i Fagene tager udgangspunkt i rigtige virksomheder reelle problemstillinger. Caseopgaverne i alle fagene er udarbejdet i samarbejde med en casevirksomhed – i 2019 er de Danmarks Radio i dansk, Randers Regnskov i biologi og Nationalmuseet i historie.

Hvis ikke eleverne har en naturlig interesse for nogen fag, så har DM i Fagene beskrevet, hvad de enkelte opgaver går ud på og hvad man kan interessere sig for for at finde den enkelte opgave interessant.

Det er også meget tydeligt både for eleven og for læreren, hvilke konkrete forventninger, der er til at udføre opgaven godt.

DM i Fagene opfylder læringsmål i de enkelte fag og så kan man som lærer sætte flueben ved åben skole.