Der er flere virkemidler, man kan tage i brug, når det gælder om at motivere skoleelever.

Der er de gængse, som kun læreren og skolen kan gøre noget ved:

  1. Opbyg et tillidsfuldt forhold til den enkelte elev.
  2. Skab skærmfri tidsrum, så eleverne undgår, at skærmene tager magten.
  3. Indret en god arbejdsstation og hjælp eleverne med at styre deres koncentration.
  4. Vær meget specifik i din ros til eleverne – undgå “godt gået” og”du er dygtig”.

Sådan motiverer gode opgaver skoleelever

Ligesom der er ting, man som lærer og skole kan gøre, så er der elementer, der er mere op til opgaveudviklere og projekter at være skarpe på.

  1. Giv eleverne mulighed for at vælge forskellige opgaver og forskelligt stof.
  2. Knyt opgaverne og de faglige elementer til den virkelige verden og til deres hverdag.
  3. Gør det klart for eleverne, hvad målet er.
  4. Formuler konkrete forventninger til eleverne.

Der findes en helt masse gode eksempler på opgaver, projekter og forløb, der gør det her enormt godt. Der er flere eksempler på gode skoleopgaver på Clio.dk. Nogle forløb opfylder enkelte af målene, eksempelvis undervisningsmaterialet WiFive – Digital dannelse. Det projekt inddrager ligesom vores eget DM i Fagene eleverne i udviklingen af opgaverne og det betyder, at opgaverne tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag.

DM i Fagene motiverer skoleelever

Et eksempel på et projekt, der opfylder alle de fire svar på, hvordan opgaver og projekter kan motivere eleverne er DM i Fagene – en gratis konkurrence med fagligt relevante opgaver. Og samtidig Danmarks største konkurrence i skolens fag.

Eleverne kan frit vælge at deltage i det eller de fag, de brænder mest for. DM i Fagene opfordrer nemlig til, at eleverne arbejder med det, som de synes er spændende eller det, de er bedst til.

Opgaverne i DM i Fagene tager udgangspunkt i rigtige virksomheders reelle problemstillinger. Caseopgaverne i alle fagene er udarbejdet i samarbejde med en casevirksomhed – i 2019 var de Danmarks Radio i dansk, Randers Regnskov i biologi og Nationalmuseet i historie.

Hvis ikke eleverne har en naturlig interesse for nogen fag, så har DM i Fagene beskrevet, hvad de enkelte opgaver går ud på, og hvad man kan vælge at fokusere på for at gøre den enkelte opgave interessant.

Det er også meget tydeligt både for eleven og for læreren, hvilke konkrete forventninger der er til at udføre opgaven godt.

DM i Fagene opfylder læringsmål i de enkelte fag, og så kan man som lærer sætte flueben ved åben skole.