Finalist

Se her om du er finalist

Finalisterne

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Der er ikke nogen finalister i dette fag endnu. Tjek igen senere.

Sådan er finalisterne fundet

I hver disciplin er der fundet finalister i alle fem regioner.

Inden for hver region er der 11 finalepladser i hver disciplin. 5 af disse gives uafhængigt af klassetrin til de deltagere/hold, der har klaret sig bedst. De resterende 6 pladser går til to deltagere/hold fra 7. klasse, to fra 8. og to fra 9. Såfremt der i enkelte tilfælde har været færre end 20 deltagere på klassetrinnet, er fordelingen ændret således, at der er fundet flere uafhængigt af klasser, eller at der er gået færre end 11 videre i den pågældende region.

Finalepladserne tildeles ud fra, hvor mange point deltagerne har opnået i den indledende rundes to dele: De indledende opgaver og caseopgaven. De to dele vægter hver 50%, dog kan en deltager ikke kvalificere sig til finalen, hvis vedkommende ikke har besvaret caseopgaven.

Elever, der har kvalificeret sig i flere discipliner går videre i det fag, hvor de har klaret sig relativt bedst. Med andre ord: Hvis man er kommet på 3. pladsen i sin region i dansk, men på 4. pladsen i matematik, så går man videre i dansk.

Hvad udløser point?

De indledende opgaver (multiple choice-spørgsmål og andre opgaver med ét rigtigt svar) rettes automatisk af it-systemet og udløser herved point.

Caseopgaven: I første omgang feedbacker andre deltagere andres opgaver anonymt. Dette gøres på baggrund af fastsatte spørgsmål/bedømmelseskriterier. Dette udløser point. Deltagerne får derved erfaring med at give feedback samt lejlighed til at reflektere over deres egen besvarelse, og hvad de måske kunne have gjort anderledes.

Derudover gennemgår DM i Fagene-teamet alle potentielle finalistopgaver og sikrer sig, at alle modtager en fair bedømmelse.