For at deltage går du ind på www.dmifagene.dk og trykker på knappen “Deltag”. Her skal du logge ind med dit UNI-login – der er meget vigtigt, at du udfylder alle felter korrekt, når du er logget ind.

Du går ind på www.dmifagene.dk. Her logger du ind med dit UNI-login. Du skal nu udfylde oplysninger om, hvilken skole du går på, hvilken klasse du går i osv. Husk, at det er vigtigt, at vi har et telefonnummer og en mailadresse, der virker, og som du tjekker. Det er nemlig det telefonnummer og den mail, vi sender oplysninger til, hvis du fx går videre til landsmesterskaberne.

Man kan tilmelde sig helt frem til den 11. december. Man deltager ved at løse opgaverne i et eller flere fag eller som hold senest den 11. december for at være med i den indledende runde.

Du behøver ikke tilmelde dig, før du skal i gang med at tage opgaverne.

Gå ind på www.dmifagene.dk

Klik på “Deltag”, log ind med Uni-login og udfyld oplysningerne. Tryk herefter på “Hold”.

Opret et hold, hvis du skal være holdkaptajn.

Hvis du skal være en del af et allerede eksisterende hold, finder du dit holdnavn på listen og klikker på “Vælg hold”. Herefter venter du på, at holdkaptajnen accepterer din anmodning.  Der skal være mellem 4-6 elever på et hold.

Det er vigtigt at det kun er én der opretter holdet – denne person vil også være den som bliver holdkaptajn for holdet, og dermed den der indsender opgaven.

Hvis du er holdkaptajn, beder du dine holdkammerater om at vælge dit hold. Herefter accepterer du de anmodninger, der kommer fra dem. Hvis du ikke modtager anmodninger, refresher du browseren.

Du kan ikke selv fjerne medlemmer fra et hold. Hvis der skal fjernes et medlem fra et hold, skal du kontakte os ved at skrive en mail til info@dmifagene.dk

Alle elever i 7., 8. og 9. klasse kan deltage i DM i Fagene.

Ja. Alle elever i grundskolen, dvs. alle folkeskoler, privatskoler, friskoler, efterskoler osv., kan deltage.

Det er gratis at deltage.

Du kan deltage i fagene dansk, engelsk, matematik, biologi og historie. Hvis du deltager på et hold, skal du løse tværfaglige opgaver, som indeholder elementer fra alle fem fag.

Ja, du kan deltage i alle fem fag og hold, hvis du vil. Du har mulighed for at gå videre til landsmesterskaberne i det fag, som du klarer dig bedst i.

Ja. Du kan både deltage som en del af et hold og i et eller flere fag alene. Hvis du er rigtig god og kvalificerer dig til landsmesterskaberne, kan du også både deltage på et hold og i det fag, hvor du har klaret dig bedst.

Nej. I holdmesterskaberne er opgaverne tværfaglige. Det vil sige, at I på holdet skal løse opgaver, hvor elementer fra alle fem fag (dansk, engelsk, historie, matematik og biologi) indgår.

I skal være mellem 4-6 personer på et hold.

Ja. Holdene må gerne være sammensat af elever fra forskellige klasser i udskolingen og også fra forskellige skoler.

Der bliver åbnet den 31. august, og 11. december er sidste dag, man kan deltage.

I menuen ”Undervisningsmateriale” øverst på siden kan du vælge ”Opgaver (45 min.)” for at se de opgaver, eleverne løste i tidligere års indledende runder.

Hvis du vælger ”Opgaver (120 min.)” kan du se de opgaver, eleverne løste til tidligere års landsmesterskaber. Vær opmærksom på, at de havde 2 timer til at løse opgaverne, hvorimod man til den indledende runde kun har 45 min.

Nej. Du kan kun deltage én gang i hvert individuelt fag i de regionale mesterskaber samt én gang på et hold. Dvs. at hvis du gerne vil deltage i fx dansk, så forbered dig, så godt du kan. Til gengæld kan du deltage i alle fagene OG på et hold.

Det kan du i princippet godt, men tiden går, så snart du er logget ind.

Du skal bruge en computer med internetadgang. Du kan også bruge din mobil eller tablet (fx en iPad), men det er lettere at overskue opgaverne på en stor skærm, og derfor anbefaler vi, at du bruger en computer.

Til alle opgaver skal du se en video hvor casevirksomheden præsenterer opgaven. Derfor skal du have høretelefoner klar. I engelskopgaven skal du også høre nogle lydklip – derfor er høretelefoner meget vigtigt til denne opgave.

Du må bruge alle hjælpemidler. Dvs. lommeregner, computer, ordbog, formelsamling osv. Men husk, at der er tid på opgaverne så pas på, at du ikke bruger for meget tid på at undersøge, hvad det rigtige svar er.

Opgaverne er delt op i tre hoveddele. Først får du nogle indledende opgaver. Dvs. at der er et spørgsmål, og så er der nogle svarmuligheder, hvor du skal vælge den/de rigtige muligheder. Du har 15 minutter til at løse disse opgaver.
Anden del er en opgave, der er baseret på en case fra en virksomhed, hvor du skal finde løsningen på et konkret problem. Du har 45 minutter til at løse denne opgave.
Tredje del er en feedbackdel, hvor du skal vurdere en besvarelse af selvsamme caseopgave, du selv lige har lavet. Der er ikke tid på denne opgave, så du kan tage dig god tid til at give feedback.
OBS. Inden opgaverne rigtigt går i gang, er der også få nogle indledende spørgsmål. Disse er der ikke tid på, og de er ikke med i opgavebedømmelsen.

Når du har lavet anden del af opgaven, dvs. caseopgaven, skal du give feedback på en anden elevs/et andet holds besvarelse af denne opgave. Dette skal du gøre ud fra de angivne bedømmelseskriterier. Et kriterium kunne fx være: ”På en skala fra 1-5, hvor god er besvarelsen i forhold til det overordnede tema?”.

Uanset hvad skal du give en retvisende feedback. Det vil sige, at du skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet eller give en retmæssig vurdering. Helt konkret betyder det, at hvis der ikke er en besvarelse af opgaven, vil svaret for eksempel være ‘nej’ til et spørgsmål som “Har eleven anvendt relevante formler og beregninger?”, ligesom svaret vil være ‘1’ til “Hvor varieret er elevens sprog i besvarelsen?”

Ja. Alle deltagere får de samme opgaver. Dvs. uanset om man går i 7., 8. eller 9. klasse, og hvorfra i landet man kommer, så får man de samme opgaver.

Alle, der har deltaget i den indledende runde, får inden juleferien at vide, om de er gået videre til landsmesterskaberne.

Kun til landsmesterskaberne. I den indledende runde dyster du mod elever fra din egen årgang og din egen region. Dog dyster holdene mod alle de andre hold, men også kun inden for din egen region.
Til landsmesterskaberne dyster alle mod alle.

Det fungerer ved, at vi kommer ud på jeres skole, hvor vi kort fortæller om, hvad DM i Fagene er, og hvordan man deltager. Så sætter vi eleverne i gang med at løse opgaverne til den indledende runde og er der til at hjælpe dem, hvis de har spørgsmål, eller der opstår problemer. Vi hjælper dem naturligvis ikke med det faglige, da de skal deltage på lige fod med alle andre. Men ved at vi kommer ud til jer, slipper man som lærer/pædagog/skoleleder for at sætte sig helt ind i arbejdsgangen mv. og sparer derved forberedelsestid.

De elever, der skal dyste individuelt, skal have valgt, hvilket fag de vil dyste i. De elever, der ønsker at dyste i hold, skal have lavet holdene, inden vi kommer. Der skal være 4-6 elever på hvert hold.
Derudover skal I samle eleverne og sørge for, at alle har en computer med internetadgang og høretelefoner. Vi kommer som udgangspunkt ud til alle, men der skal være samlet flere klasser. Gerne hele overbygningen.
Det er gratis at deltage.

I booker ved at kontakte Karina Krog på tlf.nr. 60 40 20 88 eller kak@dmifagene.dk, så finder vi et tidspunkt, der passer. Det er gratis at få besøg af os.

Nej, du kan ikke se opgaverne, før eleverne skal løse dem. Men på hjemmesiden under ”Opgaver fra tidligere år” kan du se, hvordan caseopgaverne til den indledende runde og landsmesterskaberne så ud sidste år.

Landsmesterskaberne foregår den 10. februar 2021.

Til landsmesterskaberne dyster de bedste hold og individuelle deltagere mod hinanden om, hvem der er bedst til hhv. de tværfaglige opgaver, dansk, engelsk, matematik, biologi og historie.
Holdopgaven tager 2 timer, og de individuelle opgaver tager 2 timer.

Der bliver arrangeret buskørsel fra centrale steder i landet. Der kommer oplysninger til alle deltagere og på hjemmesiden i løbet af efteråret.

Bag DM i Fagene står et konsortium bestående af 12 forskellige interesseorganisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Se alle medlemmerne af konsortiet her.
DM i Fagene drives og udvikles af Danske Skoleelever i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere. Fx udvikles det faglige indhold sammen med bl.a. VIA University College, Dansklærerforeningen, FALIHOS (Foreningen Af Lærere I Historie Og Samfundsfag), Danmarks Matematiklærerforening og Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Det gør du ved at klikke på døren (logud-knappen) i nederste venstre hjørne.