Deltagelse generelt

For at deltage går du ind på www.dmifagene.dk og trykker på knappen “DELTAG HER”. Her skal du logge ind med dit UNI-login.

Du skal nu udfylde oplysninger om, hvilken skole du går på, hvilken klasse du går i osv. Husk, at det er vigtigt, at vi har et telefonnummer og en mailadresse, der virker, og som du tjekker. Det er nemlig det telefonnummer og den mail, vi sender oplysninger til, hvis du fx går videre til finalen.

Når du har løst opgaver i et eller flere fag eller som hold, er du med i konkurrencen.

Du kan deltage når som helst i tidsrummet fra og med d. 28. august 2023 til og med d. 1. december 2023.

Der er ingen forhåndstilmelding – du skal blot logge ind og løse opgaver for at være med i konkurrencen.

Din skole kan dog få et gratis besøg af DM i Fagene, hvis skolen enten samler mindst 80 deltagende elever eller ikke tidligere har fået besøg af os. Så kommer vi ud og sætter konkurrencen i gang i jeres klasse(r) og kan hjælpe, hvis der opstår tekniske spørgsmål undervejs.

Alle elever i 7., 8. og 9. klasse kan deltage i DM i Fagene.

Ja. Alle elever på 7.-9. klassetrin i grundskolen kan deltage, uanset om de går i folkeskole, privatskole, friskole eller på efterskole.

Det er gratis at deltage.

Du kan deltage i fagene dansk, engelsk og matematik eller som hold i den tværfaglige holdkonkurrence.

Ja, du kan deltage i alle tre fag og holddisciplinen, hvis du vil. Du får dog kun mulighed for at gå videre til finalen i den disciplin, som du klarer dig bedst i. Det er ikke muligt at gå videre i en individuel konkurrence og holdopgaven.

Nej. Du kan kun deltage én gang i hver disciplin. Til gengæld kan du i alt deltage i 4 forskellige discipliner og gå videre i én disciplin.

Deltagelse i hold

Gå ind på www.dmifagene.dk

Klik på “Deltag”, log ind med Uni-login og udfyld oplysningerne. Tryk herefter på “Hold”.

Opret et hold, hvis du skal være holdkaptajn.

Hvis du skal være en del af et allerede eksisterende hold, finder du dit holdnavn på listen og klikker på “Vælg hold”. Herefter venter du på, at holdkaptajnen accepterer din anmodning.  Der skal være mellem 4-6 elever på et hold.

Det er vigtigt, at kun én person opretter holdet. Denne person vil også være den, som bliver holdkaptajn for holdet og dermed den, der indsender besvarelsen.

Hvis du er holdkaptajn, beder du dine holdkammerater om at vælge dit hold. Herefter accepterer du de anmodninger, der kommer fra dem. Hvis du ikke modtager anmodninger, refresher du browseren.

Du kan ikke selv fjerne medlemmer fra et hold. Hvis der skal fjernes et medlem fra et hold, skal du kontakte os ved at skrive en mail til info@dmifagene.dk

I skal være mellem 4 og 6 personer på et hold.

Ja. Holdene må gerne være sammensat af elever fra forskellige klasser i udskolingen og også fra forskellige skoler.

Nej. I holdmesterskaberne er opgaverne tværfaglige. Det vil sige, at I på holdet skal løse opgaver, hvor elementer fra forskellige fag indgår.

Ja. Du kan både deltage som en del af et hold og i et eller flere fag alene. Du kan dog kun gå videre til finalen i det fag, hvor du har klaret dig bedst.

Opgaverne

Du skal bruge en computer med internetadgang. Du kan også bruge din mobil eller tablet (fx en iPad), men det er lettere at overskue opgaverne på en stor skærm, og derfor anbefaler vi, at du bruger en computer.

Til alle opgaver skal du se en video, hvor casevirksomheden præsenterer opgaven. Derfor skal du have høretelefoner klar. I engelsk og dansk skal du også høre nogle lydklip – derfor er høretelefoner meget vigtigt til disse opgaver.

Du må bruge alle hjælpemidler, dvs. lommeregner, computer, ordbog, formelsamling osv. Men husk, at der er tid på opgaverne, så pas på, at du ikke bruger for meget tid på at undersøge, hvad det rigtige svar er.

denne side kan du prøve et opgavesæt, der er opbygget helt ligesom de rigtige opgavesæt i den indledende runde.

Inde på dmifagene.dk kan du desuden klikke på ”UNDERVISNINGSMATERIALE” øverst på siden. Så kommer du ind på en underside, hvor du kan se tidligere års caseopgaver.

Hvis du vælger ”Opgaver (45 min.)” kan du se de opgaver, deltagerne løste i tidligere års indledende runder.

Hvis du vælger ”Opgaver (120 min.)” kan du se de opgaver, deltagerne løste til tidligere års finale.

Opgaverne er delt op i tre hoveddele. Først får du nogle indledende opgaver. Dvs. at der er et spørgsmål, og så er der nogle svarmuligheder, hvor du skal vælge den/de rigtige muligheder. Du har 15 minutter til at løse disse opgaver.
Anden del er en opgave, der er baseret på en case fra en virksomhed, hvor du skal finde løsningen på et konkret problem. Du har 45 minutter til at løse denne opgave.
Tredje del er en feedbackdel, hvor du skal vurdere en anden deltagers besvarelse af den samme caseopgave, du selv lige har lavet. Der er ikke tid på denne opgave, så du kan tage dig god tid til at give feedback.

Når du har lavet anden del af opgaven, dvs. caseopgaven, skal du give feedback på en anden elevs/et andet holds besvarelse af denne opgave. Dette skal du gøre ud fra de angivne bedømmelseskriterier. Et kriterium kunne fx være: ”På en skala fra 1-5, hvor god er besvarelsen i forhold til det overordnede tema?”.

Uanset hvad skal du give en retvisende feedback. Det vil sige, at du skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet eller give en retmæssig vurdering. Helt konkret betyder det, at hvis der ikke er en besvarelse af opgaven, vil svaret for eksempel være ‘nej’ til et spørgsmål som “Har eleven anvendt relevante formler og beregninger?”, ligesom svaret vil være ‘1’ til “På en skala fra 1-5, hvor varieret er elevens sprog i besvarelsen?”.

Ja. Alle deltagere får de samme opgaver, uanset om de går i 7., 8. eller 9. klasse.

Nej, du kan ikke se dette års opgave på forhånd. Men på denne side kan du se et opgavesæt, der er opbygget helt ligesom de rigtige opgavesæt i den indledende runde.

Inde på dmifagene.dk kan du desuden klikke på ”UNDERVISNINGSMATERIALE” øverst på siden. Så kommer du ind på en underside, hvor du kan se tidligere års caseopgaver.

Hvis du vælger ”Opgaver (45 min.)”, kan du se de opgaver, deltagerne løste i tidligere års indledende runder.

Hvis du vælger ”Opgaver (120 min.)”, kan du se de opgaver, deltagerne løste til tidligere års finale.

Det kan du i princippet godt, men tiden går, så snart du er logget ind.

Finalen

Finalen foregår på Dokk1 i Aarhus onsdag d. 31/1 2024.

Finalen foregår d. 31/1 2024

På finaledagene dyster de bedste hold og individuelle deltagere mod hinanden om, hvem der er bedst til hhv. den tværfaglige opgave, dansk, engelsk og matematik.

I hver disciplin starter en repræsentant for casevirksomheden med at præsentere opgaverne, hvorefter opgaveløsningen starter. De to ting tager sammenlagt tre timer.

Alle, der deltager i den indledende runde, får at vide inden juleferien om de er kommet videre til finalen.

DM i Fagene på skolebesøg

Det fungerer ved, at vi kommer ud på jeres skole, hvor vi kort fortæller om, hvad DM i Fagene er, og hvordan man deltager. Så sætter vi eleverne i gang med at løse opgaverne til den indledende runde og er der til at hjælpe dem, hvis de har spørgsmål, eller der opstår problemer. Vi hjælper dem dog ikke med det faglige, da de skal deltage på lige fod med alle andre.

For at få fysisk besøg af os skal I opfylde mindst ét af følgende krav:

  • I samler mindst 80 deltagende elever.
  • Jeres skole har ikke tidligere haft besøg af DM i Fagene.

De elever, der skal dyste individuelt, skal have valgt, hvilket fag de vil dyste i. De elever, der ønsker at dyste i hold, skal have lavet holdene, inden vi kommer. Der skal være 4-6 elever på hvert hold.
Derudover skal I samle eleverne og sørge for, at alle har en computer med internetadgang og høretelefoner.

Både besøg og deltagelse er gratis.

I kan booke os til at være til stede virtuelt, når eleverne deltager. I så fald behøver I ikke samle mere end én klasse til at deltage (men I må selvfølgelig gerne!).

Vi sender jer et link til Microsoft Teams, så vi kan følge med på video og ellers præsentere konkurrencen og svare på spørgsmål, nøjagtig som vi ville gøre under et fysisk besøg.

I kan booke enten et fysisk eller et virtuelt besøg ved at kontakte Morten Lillie på tlf.nr. 60 40 20 71 eller kak@dmifagene.dk,. Så finder vi et tidspunkt, der passer.

Det er gratis at få besøg af os.

Andet

Kun til finalen. I den indledende runde dyster du mod elever fra din egen årgang og din egen region. Dog dyster holdene mod alle de andre hold, men også kun inden for deres egen region.

Til finalen dyster alle mod alle.

Bag DM i Fagene står et konsortium bestående af forskellige interesseorganisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Se alle medlemmerne af konsortiet her.
DM i Fagene drives og udvikles af Danske Skoleelever i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere, som du kan finde her.

Det gør du ved at klikke på den lille mand i øverste højre hjørne af skærmen og vælge “Log ud”.