Projektsekretariatet hos Danske Skoleelever står for udarbejdelsen af opgaver til DM i Fagene. Undervejs i processen bistår det faglige udvalg med sparring og kvalitetssikring, så de endelige opgaver både bliver virkelighedsnære og tager afsæt i det, som eleverne lærer i grundskolen. Desuden stiller medlemmer af det faglige udvalg dommere og materialer til rådighed i forbindelse med finalen.

Nedenfor kan du se, hvem der er med i det faglige udvalg samt en kontaktperson fra hver deltager.

Jens Raahauge
jra@dansklf.dk

Hanne Wacher Kjærgaard
hwk@cc.au.dk
93 52 16 16

Jørgen Korsgaard
jk@dkmat.dk
23 44 44 86

Trine Ferdinand
trif@kp.dk
41 89 70 53