Kilder til LM i historie 2022

Veje i Krig

Rigsarkivet har udviklet undervisningsmaterialet Veje i Krig, som du også arbejdede med i den indledende runde. Knapperne herunder leder dig ind på materialet.

Originalkilder

Situationsrapporten kan give dig et overblik over urolighederne i Aalborg.

Kortet over Aalborg kan hjælpe dig til at binde begivenhederne fra situationsrapporterne sammen – og evt. beskrive ”hovedpersonernes” færden den 23. august.

Politirapporten kan give dig et indtryk af, hvordan det foregik, hvis en ”tyskerpige” anmeldte et overfald – og i det hele taget, hvordan et overfald kunne foregå.