Tilbage

Dansk Sangbog (senere kendt som ”Den blå Sangbog”) blev fra 1881 og frem udgivet af Sprogforeningen, der arbejdede for at bevare det danske sprog i Nordslesvig.

Sangbogen indeholdt især danske fædrelandssange, bl.a. ”Der er et yndigt land”. De tyske myndigheder gjorde det forbudt at synge en del af dem ved offentlige arrangementer. Bogens redaktør skrev numrene på de forbudte sange ind bagerst i bogen som en advarsel til bogens læsere. Det gjorde dog blot sangene endnu mere populære, netop fordi man vidste, at de provokerede tyskerne.