Tilbage Det slesvig-holstenske våbenskjold

Det slesvig-holstenske våbenskjold. De blå løver findes også på det danske våbenskjold og symboliserer Slesvigs historie som dansk hertugdømme. Til højre ses et hvidt nældeblad. Det repræsenterer familien Schauenburg, der i middelalderen var grever af Holsten.