Tilbage Hertugen af Augustenborg

Christian August II, kendt som hertugen af Augustenborg, krævede i 1840’erne at blive konge af Danmark efter Frederik d. 7. (og dermed lensherre af Slesvig). Ganske vist var Frederik d. 7. stadig i live på dette tidspunkt, men man havde forudset, at han ikke ville få nogen børn, der kunne arve tronen. Christian d. 8. (Frederik d. 7’s far) afviste hertugens krav i 1846, hvilket hertugen protesterede kraftigt imod.

I 1. Slesvigske Krig skaffede hertugen støtte fra Preussen til Slesvig-Holstens oprørere, og han blev derfor landsforvist af danskerne, da Slesvig-Holsten tabte krigen.