Tilbage Kejser Wilhelm II

Wilhelm d. 2. var kejser i det tyske kejserrige fra 1888 til 1918. I 1881 giftede han sig med Augusta Victoria, barnebarn af den afdøde Christian August, tidligere hertug af Augustenborg.

I dag kender vi især Wilhelm d. 2. for hans overskæg, voldsomme temperament og for at have medvirket til at starte 1. verdenskrig. Men i starten af sin regeringsperiode var han meget populær i den tyske befolkning og blev i pressen omtalt som både ”arbejderkejser” og ”fredskejser”.