Tilbage

De to gendarmere her er ansatte i Det Slesvigske Gendarmerikorps, som skulle sørge for ro og orden i Slesvig efter nedkæmpelsen af den slesvig-holstenske opstand i 1. slesvigske krig (1848-1850). Du kan se nogle billeder af gendarmerne her.