Casenvirksomheden i fysik/kemi er Dansk Metal

I en verden, der er fuldstændig afhængig af elektronik, er det godt at vide, hvordan man sammensætter et kredsløb. Årets deltagerne får testet deres forståelse af serie- og parallelforbindelser, og hvordan vi anvender dem i hverdagen.

Introduktionsvideo til årets opgave

Denne video ser eleverne, når de begynder opgaven